Dauguvietytė

pavardė

Dauguvietytė – lietuviška moteriškos giminės pavardė (mergautinė pavardė).

Šios pavardės kita moteriškosios giminės forma yra: Dauguvietienė (ištekėjusi moteris).

Ši pavardė kilusi iš vyriškos giminės pavardės Dauguvietis.

Pavardę turi šie garsesni asmenys:

Šis straipsnis yra nuorodinis, vardijantis žmones, turinčius pavardę Dauguvietytė. Jei čia patekote per konkretaus žmogaus nuorodą iš straipsnio, labai prašome, jei galite, pakeisti nuorodą, kad rodytų į konkretų puslapį. Jei šiame sąraše nėra atitinkamo konkretaus žmogaus, papildykite šį sąrašą.