Bozoninė stygų teorija

Bozoninė stygų teorija – pirminė stygų teorijos versija, atsiradusi XX a. 7-ame dešimtmetyje. Nors teorija pasižymėjo patraukliomis savybėmis, tačiau turėjo porą neigiamų bruožų. Visų pirma, teorija teigia tik bozonų egzistavimą, o šiuo metu žinoma, jog dauguma elementariųjų dalelių yra fermionai. Antra, ji numato dalelių su menama mase, vadinamų tachionais, egzistavimą ir jų gebėjimą judėti greičiau už šviesą. Tokių dalelių egzistavimas (jos iki šiol nebuvo užfiksuotos) iš esmės konfliktuotų su visa iki šiol žinoma fizika.

Stygų teorija
Pagrindinės temos
Superstygų teorija
Teorijos
Bozoninė stygų teorija
M teorija
I tipo stygos · II tipo stygos
Heterotinės stygos
Stygų dvilypumas
Stygų lauko teorija
Sąvokos
Styga · Brana
Susijusios temos
Supersimetrija · Supergravitacija · Kvantinė gravitacija

26 erdvėlaikio dimensijų (25 erdvės dimensijos ir viena laiko) bozoninė stygų teorija išsprendžia konforminės anomalijos sukeliamus nesuderinamumus.

Praėjusio amžiaus 8-jo dešimtmečio pradžioje stygų teorijos vystymo metu buvo atrasta supersimetrija, davusi pradžią naujai teorijos versijai, vadinamai superstygų teorija (arba supersimetrinių stygų teorija).