Lietuvių enciklopedija

(Nukreipta iš puslapio Bostono enciklopedija)

Lietuvių enciklopedija (LE), Bostono enciklopedija – 37 tomų enciklopedinis leidinys, savo apimtimi ir turiniu lenkiantis visas iki šiol išleistas enciklopedijas lietuvių kalba, vienas išsamiausių leidinių, kuriame gausu informacijos apie Lietuvą, jos istoriją ir žmones.

Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1953-1987 m., 1-37 t.

Istorija

redaguoti

Bostono enciklopedijos pirmtakė – „Lietuviškoji enciklopedija“, kurios pirmasis tomas išleistas 19311933 m. „Spaudos fondo“ leidykloje. Enciklopediją redagavo Vaclovas Biržiška. Iki 1944 m. išleista 10 šios enciklopedijos tomų (iki J raidės). Enciklopedijos leidimą nutraukė Antrasis pasaulinis karas ir TSRS okupacija.

19531966 m. Bostone lietuvių emigrantai „Lietuviškosios enciklopedijos“ pagrindu tęsė pradėtą darbą bei toliau leido „Lietuvių enciklopediją“. „Lietuvių enciklopedijos leidyklos“ direktorius bei savininkas Juozas Kapočius subūrė apie 80 įvairių skyrių redaktorių, bendradarbių, kurie dirbo be atlyginimo, suformavo redakciją bei redakcinę komisiją. Visa enciklopedija išleista už parduodamą tiražą gaunamomis lėšomis. Enciklopedijos leidimą teikdami informaciją, iliustracijas ir kitą medžiagą rėmė daugelis lietuvių išeivijos inteligentų.

1-14 ir 16-35 tomai išėjo 19531966 m. 15 tomas, skirtas Lietuvai, išleistas 1968 m. 36 papildymų tomas išėjo 1969 m., 37 papildymų tomas – 1987 m. 36 tomai apima 19 796 puslapius, vieno tomo apimtis apie 544 puslapius. Be visuotinei enciklopedijai būdingos informacijos, pateikta labai daug žinių apie Lietuvą ir lietuvius, daugiausia – apie lietuvių išeiviją.[1] Užbaigus pagrindinį darbą 1966 m. pradėta rengti lietuviška enciklopedija anglų kalba „Encyclopedia Lituanica“, kurios 6 tomai apima 3438 puslapius.

Vyriausieji redaktoriai

redaguoti

Skyrių redaktoriai

redaguoti

Reikšmė

redaguoti

Vien pats sumanymas leisti enciklopediją tuo laikmečiu dėl daugelio šaltinių neprieinamumo arba sudėtingo pasiekiamumo vertintinas kaip precedentų neturintis reikšmės įvykis Lietuvos enciklopedistikos istorijoje. Siekta, kad leidinys įteiktų ateityje „atgijusiai tautai į rankas ir šaltinį žinių apie tai, kuo gyveno laisvajame pasaulyje išsklaidytieji sūnūs ir dukterys, taip pat ir kitos laisvosios tautos tuo laiku, kada pati Lietuva buvo grandinėmis apkalta ir visa krauju paplūdusi“.

LE leidimą rėmė bei skatino šimtai žmonių, kurių finansinė, informacinė bei moralinė parama leido sukurti universaliąją enciklopediją lietuvių kalba.

Bostono enciklopedija remiamasi kuriant bei leidžiant kitas lietuviškas enciklopedijas, pavyzdžiui, VLE; LE enciklopedija kaip patikimu šaltiniu remiasi ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto darbuotojai, ruošdami kitus enciklopedinius leidinius lietuvių kalba.

Išleisti tomai

redaguoti
 • 1953, T. 1: A, 354 p. + priedas (31 p.)
 • 1954, T. 2: B-Birštono, 544 p.
 • 1954, T. 3: Birulė-Chromotipija, 543 p.
 • 1954, T. 4: Chronografas-Dievaitis, 542 p.
 • 1955, T. 5: Dievas-Epušis, 543, [1] p.
 • 1955, T. 6: Er-Gardino gubernija, 543 p.
 • 1956, T. 7: Gardino kalykla-Grūžiai Didieji, 543 p.
 • 1956, T. 8: Guadalajara-Instrumentacija, 544 p.
 • 1956, T. 9: Instrumentalizmas-Jungtavainikiai, 536 p.
 • 1957, T. 10: Jungtinės Amerikos Valstybės-Karikatūra, 544 p.
 • 1957, T. 11: Karinė bazė-Kjustendil, 536 p.
 • 1957, T. 12: Klaatch-Kraszewski, 544 p.
 • 1958, T. 13: Kraštas-K žvaigždės, 479 p.
 • 1958, T. 14: L-Lietus, 544 p.
 • 1968, T. 15: Lietuva, 807 p. (Šis tomas vėliau fotografuotiniu būdu perleistas Vilniuje pavadinimu: Lietuva: Lietuvių enciklopedija: Penkioliktas tomas. – 2-asis leid., Vilnius: Lietuvos enciklopedijų red., 1991)
 • 1958, T. 16: Lietuva-LVS, 541 p.
 • 1959, T. 17: M-Mauragis, 534 p.
 • 1959, T. 18: Maurai-Mintauja, 543 p.
 • 1959, T. 19: Mintis-Naronowicz, 544 p.
 • 1960, T. 20: Narsa-Očapovskis, 543 p.
 • 1960, T. 21: Oda-Pareiga, 544 p.
 • 1960, T. 22: Pareiškimas-Pinay, 544 p.
 • 1961, T. 23: Pinaklis-Prezidentas, 544 p.
 • 1961, T. 24: Prezidentas Smetona-Raudondvario padangėj, 544 p.
 • 1961, T. 25: Raudondvaris-Rothermere, 544 p.
 • 1961, T. 26: Rothfels-Saulės kalendorius, 544 p.
 • 1962, T. 27: Saulės-Šiaulių kautynės-Skapiškis, 544 p.
 • 1963, T. 28: Skara-Stoska, 544 p.
 • 1963, T. 29: Stoss-Širdietės, 544 p.
 • 1964, T. 30: Širdis-Telesio, 544 p.
 • 1964, T. 31: Teleskopas-Tūbinės, 544 p.
 • 1965, T. 32: Tübingenas-Valeika, 544 p.
 • 1965, T. 33: Valeikienė-Vienne, 543 p.
 • 1966, T. 34: Vienos kongresas-X spinduliai, 640 p.
 • 1966, T. 35: Z-Žvirzdys, 949 p.
 • 1969, T. 36: Papildymai, 544 p.
 • 1985, T. 37: Papildymai, 689 p.

Šaltiniai

redaguoti
 1. Bronius KurkulisLietuvių enciklopedija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 158 psl.

Nuorodos

redaguoti

Lietuvių enciklopedija, Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla.