Bendras žygis – Lietuvių aktyvistų sąjungos dvisavaitis laikraštis, leistas 19381939 m. Klaipėdoje.

Istorija

redaguoti

Pirmasis numeris išėjo 1938 m. gruodžio 12 d. pavadinimu „Žygis“, „Atviras ir tiesus naujos politikos laikraštis“. Leido Vajaus bendrovė, spausdino spaustuvė „Lituania“ bei A. Matzeit spaustuvės Klaipėdoje. Išleisti 5 numeriai. Vajaus bendrovė 1939 m. vasario 23 d. buvo likviduota, iškėlus bylą 33 asmenims.

Laikraščio pirmame numeryje redakcija aiškino,

Išleidžiame jį Klaipėdoje, kur Lietuvos gyvenimo tragizmas nepalyginti gyviau jaučiamas, kur šiuo metu jo nepasiekia VDV [Visuomeninio darbo vadybos] cenzūra, taip pat žymia dalimi - bent Klaipėdos krašto ribose - ir kitos dabartinio režimo prievartos priemonės.

Straipsnyje, "Kas pasidaro, kai viena partija valdo", Tautininkų sąjunga peikiama, kad jai nesiseka sekti autoritarinių valstybių keliu, ji neturi plataus patarimo.

Toks nacionalsocializmas, pvz., į valdžią atėjo tiesiog legaliu būdu, vadinasi, pačios tautos daugumos apsisprendimo remiamas.

Latvijos autoritarinė valstybė giriama, kadangi joje jokių partijų išvis nėra. Paskelbti "Lietuvos ateities santvarkos pagrindai dėl kurių sutaria visuomenės grupės". Pasisakoma už rinkimų rengimą ir veiklos sąlygos sudarymas ne vienai o visų krypčių partijom bei ideologinėm organizacijom. Užsienio politikoje visų pirma reikia susitarti su Vokietija "išsaugoti Klaipėdos Kraštą ir rasti būdą su to krašto žmonėmis sugyventi." Kariuomenė neturėtų būti naudojama policijos pareigoms. Kariuomenės administracija neturėtų teisti ar bausti civilinių piliečių. Laikraštis taip pat informavo apie universiteto studentų rengiamą streiką reikalauti naujos, konsolidacinės vyriausybės.

Laikraštis kritikavo tautininkų vykdomą vidaus ir užsienio politiką. Kritikavo Prezidentą Antaną Smetoną, kad nesitarė su Lenkiją dėl Vilniaus krašto nė su nacių Vokietija dėl Klaipėdos krašto kada tas dar buvo įmanoma. Siekė voldemarininkų, krikščionių demokratų, valstiečių liaudininkų bendro pasipriešinimo Prezidento Antano Smetonos ir tautininkų valdžiai. Bendradarbiavo Leonas Prapuolenis, Algirdas Sliesoraitis, Vladimiras Zubovas ir kt.

Redagavo komisija: Juozas Pajaujis-Javis, Stasys Puodžius, J. Štanpas. Ats. redaktoriai Pranas Gedvilas, Stasys Puodžius.[1]

Nuorodos

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 62 psl.