Automatinė patranka

Automatinė patranka – automatiškai, serijomis šaudanti patranka. Tai šaunamasis ginklas, kurio mechanizmas paprastai artimas kulkosvaidžių mechanizmui, o kalibras yra 20 mm ar didesnis. Automatinių patrankų kalibras nebūna didelis.

Pirmoji automatinė patranka – 37 mm QF 1 pounder Mk II pom-pom (1903)
JAV aviacinė vienvamzdė 30 mm automatinė patranka M230
Vokiška aviacinė vienvamzdė 27 mm automatinė revolverinė patranka Mauser BK-27

Automatinėmis patrankomis nelaikomos automatiškai užtaisomos, bet serijomis nešaudančios patrankos. Tokios patrankos (kalibras 120–125 mm) paplitusios tarybiniuose / rusiškuose, taip pat ir prancūziškuose tankuose.

Pirmosiomis automatinėmis patrankomis buvo stambiakalibrė Maksimo kulkosvaidžio versija – 37 mm (1 svaro) QF Mk II, dar žinomas kaip pom – pom. Ši versija nuo paprasto maksimo skyrėsi ne tik didesniu kalibru, bet ir sprogstančiais sviediniais.

20 mm kalibro sviediniai jau gali būti sprogstamieji – jie jau gali turėti tiek sprogstamosios medžiagos, kad sprogstančio sviedinio skeveldros ima daryti rimtą žalą. Jos jau gali sužaloti ar nukauti žmogų.
Automatinių patrankų sviediniai būna:

 • ardomieji (fugasiniai)
 • padegamieji
 • skeveldriniai
 • kombinuoti
 • įvairių tipų šarvamušiai (AP, HVAP, APDS, APFSDS, HVAP)

Pirmosios specialios automatinės patrankos buvo sukurtos pirmojo pasaulinio karo metais, pvz., 20 mm aviacinė Bekerio patranka[1].

Antrajame pasauliniame kare ir vėliau automatines patrankas plačiai naudoja:

Stambiausia žinoma automatinė patranka yra rusiška sudvejinta 130 mm laivinė patranka AK-130, naudojama daugelyje didžiųjų Rusijos karo laivų, kurios šaudymo sparta didesnė kaip 60 šūv./min.

Automatinių patrankų šaudymo sparta kinta nuo 90 (Rarden) iki 1800 šūv./min. (Mauser BK-27). Rusiška šešiavamzdė patranka GŠ-6-23 pasiekia 10 000 šūv./min. Didelė šaudymo sparta yra svarbi aviacinėms automatinėms patrankoms, kad ir praskriejant didžiuliu greičiu į taikinį būtų pataikyma bent keliais sviediniais. Aviacinėmis patrankomis šaudoma trumpomis serijomis, kitaip visas šovinių komplektas išsyk iššaudomas.
Automatinės patrankos gali užtikrinti galingą ugnį (matuojamą sviedinių mase per laiko vienetą), tačiau jas riboja turima šovinių atsarga, kuri paprastai negali būti didelė. Todėl automatinių patrankų šaudymo sparta specialiai ribojama, kad šovinių komplektas nebūtų per greitai iššaudytas (pvz., JAV 25 mm Bushmaster, D. Britanijos 30 mm Rarden).

Automatinės patrankos pagal konstrukciją būna:

 • Vienvamzdės su vienu šovinių lizdu. Konstrukcija primena automatinius šaulių ginklus, nors kalibras gali būti didelis.
  • Užtaisymui naudojama išorinė energija. Pvz., JAV 30 mm patrankai M230 šovinius tiekia specialus elektros variklis.
  • Užtaisymui naudojama šūvių parako dujų energija.
 • Revolverinės. Jos turi vieną vamzdį ir sukamą bloką su šovinių lizdais. Tokios patrankos užtikrina didesnę šaudymo spartą negu vienvamzdės nerevolverinės patrankos. Pvz., Mauser BK-27.
 • Gatlingo tipo (daugiavamzdės)
  • tikrieji gatlingai – jų vamzdžių bloką suka išorinis variklis (mechaninis, elektrinis)
  • netikrieji gatlingai – jų vamzdžių bloką suka šūvių parako dujų energija (pvz., GŠ-6-23).Nuorodos

redaguoti
 1. 20 мм. автоматическая пушка Беккера Archyvuota kopija 2008-02-14 iš Wayback Machine projekto.