GŠ-6-23
Tipas aviacinė automatinė patranka
Variantai GŠ-6-23M
Konstruktorius V. Griazevas ir A. Šipunovas
Šalis TSRS, Rusija
Sukurtas KBP (TSRS)
Gamintas nuo 1972
Kalibras, mm 6 vamzdžiai po 23
Šovinys, mm 23×115 mm AM-23
Šaudymo sparta, n/min. 9000
Svoris, kg 73
Ilgis, mm 1400
Vamzdžio ilgis, mm 1000
Pradinis greitis, m/s 715
Mechanizmas gatlingo tipo, dujinis variklis
Dėtuvė 260

GŠ-6-23 (rus. ГШ-6-23; angl. Gryazev-Shipunov GSh-6-23) – tarybinė (dabar rusiška) šešiavamzdė aviacinė 23 mm kalibro automatinė patranka, sukonstruota V. Griazevo ir A. Šipunovo.

Patrankos konstravimui vadovavo Vasilijus Griazevas. Serijinė gamyba pradėta 1972 m., ginkluotėn priimta 1974 m.

Patranka skirta naikinti tiek antžeminius, tiek oro taikinius (įskaitant sparnuotąsias raketas). Naudojama lėktuvuose MiG-31, Su-24.

Patrankos schema analogiška 23 mm šešiavamzdės aviacinės patrankos AO-19 schemai, tačiau vamzdžių bloką įsuka ne pneumatinis starteris, o kasetinis pirostarteris, turintis 10 piropatronų.
Patrankos vamzdžiai su spynomis sujungti į vieną bloką, kuris sukasi nejudamame apvalkale. Spynos juda išilgai pabūklo išilginės ašies. Per vieną ciklą vamzdžių blokas apsisuka 1 kartą, kiekvienas vamzdis vieną kartą užtaisomas ir iššaunamas. Šaudant serija blokas sukasi nesustodamas.
Pradedant šaudyti bloką įsuka pirostarteris su dujiniu stūmokliu. Pirostarteris naudoja PPL (rus. ППЛ) piropatronus. Panašius piropatronus naudoja ir europinės revolverinės patrankos DEFA 554 ir Mauser BK-27.
Įsukus bloką toliau patranka naudoja vien šūvių dujų energiją. Parako dujos iš vamzdžių per dujų nukreipimo angas patenka į dujinį variklį. Ši schema pranašesnė už gatlingus su išoriniu sukimo varikliu (elektriniu, pneumatiniu, mechaniniu), nes:

  • įsukimas užtrunka mažiau, todėl patranka greičiau pradeda šaudyti, kas itin svarbu aviacinėms patrankoms.
  • mažiau apkrauna lėktuvo elektros sistemą.

Patranka valdoma elektriškai, naudojant 27 V pastovios srovės šaltinį.

Patranka naudoja 23×115 mm AM-23 šovinius su skeveldriniais ardomaisiais padegamaisiais ir šarvamušiais padegamaisiais trasuojamaisiais sviediniais, kurių masė 174 g. Tokius pat šovinius naudoja ir GŠ-23 patrankos.

GŠ-6-23 (Rusija) ir M61 Vulcan (JAV) palyginimas:

  • GŠ-6-23 šaudymo sparta 50-66 % didesnė
  • GŠ-6-23 sviedinys sunkesnis
  • M61 Vulcan sviedinio pradinis greitis didesnis

Dėl didelės šaudymo spartos greitai išnaudojami šoviniai. Pvz., lėktuvas MiG-31 savo 800 šovinių išnaudoja greičiau kaip per 2 sekundes.

Modernizuotas variantas redaguoti

Modernizuotas patrankos variantas vadinasi GŠ-6-23M (rus. ГШ-6-23М). Šovinių komplektas – 500 vnt.

Nuorodos redaguoti