Augustinas Zaicas

Augustinas Zaicas (Augustin Zeytz arba brolis Augustinas, 1828 m. gruodžio 2 d. Balbieriškyje, dab. Prienų rajone1914 m. rugsėjo 3 d. Teutopolyje, JAV) – OFM, vienuolis ir vertėjas, pedagogas, publicistas ir lietuviškos savimonės žadintojas.

BiografijaKeisti

Augustavo gubernijos Smalėnų vienuolyne buvo išventintas pranciškonų vienuoliu. Vienuolyno mokykloje mokė lietuvių jaunuolius, joje mokėsi ir žinomas kompozitorius Juozas Kalvaitis, pasižymėjęs JAV lietuvių spaudos darbuotojas Domininkas Tomas Bačkauskas. Po 1863 m. sukilimo Rusijos caro valdžia vienuolyną uždarė, brolis Augustinas pervažiavo į pranciškonų vienuolyną Krokuvoje. 1866 m. jis kartu su kunigu Andriumi Strupinsku, tapusiu pirmuoju lietuviu kunigu Amerikoje, išvyksta į JAV.

Ten keletą metų dirbo atsitiktinius darbus, mokėsi anglų kalbą. Atsidūręs Šenandoa mieste, Pensilvanijos valstijoje įsteigė pirmąją JAV lietuvišką Šv. Jurgio savišalpos draugiją, jai parašė įstatus. Įsikurus laikraščiui „Gazieta Lietuwiszka“ 1887-1889 m. rašė jam straipsnius lietuviška tematika, talkino taip pat „Vienybei Lietuvininkų“. Dr. Antanas Kučinskas savo monografijoje Shenandoah lietuvių Šv. Jurgio parapija Augustiną Zaicą pavadino „pirmutiniu lietuvybės žadintoju Amerikoje“.

Pulaskio mieste, Vinskonseno valstijoje įsteigė vienuolyną, o 1888 m – prie jo mokyklą. Vienuolynas priklausė pranciškonų Krokuvos parapijai. Nesutardamas su parapijos vyresniaisiais, bandė pakeisti šią priklausomybę. 1898 m. kartu su dvylika vienuolių lietuvių buvo priverstas persikelti į vokiečių pranciškonų vienuolyną Mičigano valstijoje. Ten netrukus mirė.

Augustinas Zaicas žinomas savo literatūrine veikla, jis išvertė ir 1880 m. išleido pirmąją lietuvišką knygą JAV – iš lenkų kalbos verstą „Septynių mokytojų istorija“. Išvertė Juozapo Ignoto Kraševskio apysaką „Kunigas“, didaktinės beletristikos.

NuorodosKeisti