Augalija

Augalija yra bendrinis regiono augmenijos pavadinimas. Į terminą įeina tik augalai, dengiantys žemės paviršių. Tai yra bendrinis terminas, į kurį neįeina specifinės nuorodos į tam tikrus taksonus, gyvybės formas, struktūrą, erdvinę apimtį ar kokias kitas specifines botanines ar geografines charakteristikas. Šis terminas yra platesnis už terminą „flora” – į pastarojo termino apibrėžimą įeiną tik rūšių struktūra. Greičiausiai artimiausiais sinonimas šiam terminui – augalų bendrija, tačiau terminui „augalija” dažniausiai priskiriami platesni mastai (globalaus dydžio mastai). Pirmykščiai sekvojų miškai, pakrantės mangrovių želdiniai, durpinių samanų pelkės, dykumos dirvožemio pluta, prie kelio esantys piktžolių lopai, kviečių laukai, kultūriniai sodai ir pievos – visi šie dalykai apima augalijos apibrėžimą.

Botanika
Biologija · Algologija · Lichenologija · Briologija · Dendrologija

Flora · Augalija · Augalai · Dumbliai · Kerpės · Samanos · Induočiai · Žolė · Krūmas · Krūmedis · Medis
Pasaulio išskirtiniai medžiai · Iliustruotas Lietuvos augalų genčių vardynas · Lietuvos vietinės medžių ir krūmų rūšys · Lietuvos išskirtiniai medžiai
Botanikos sodai · Botanikų draugijos · Botanikos leidiniai · Botanikos institutai · Lietuvos botanikai · Pasaulio botanikai