Astrometrinis matavimas

Astrometrinis matavimas yra tikslus dangaus kūnų padėčių dangaus sferoje ir tų padėčių kitimo laike nustatymas, matuojant kampinius atstumus. Naudojantis šiais matavimais sudaroma žvaigždžių koordinačių sistema, kurioje kiekvieno dangaus kūno padėtis dangaus sferoje tam tikru laiko momentu yra nusakoma dviem kampais. Ypač svarbi yra astrometrijos sritis – žvaigždžių metinių trigonometrinių paralaksų nustatymas.