Antstolio kontora – organizacinis antstolių veiklos vienetas, organizacija, teisinė kontora. Veiklai vykdyti, pvz., Lietuvos antstoliams yra būtina įkurti antstolio kontorą.

Steigimas, veikla

redaguoti

Veiklai vykdyti vienas (ar keli antstoliai) įkuria antstolio (arba atitinkamai antstolių) kontorą. Antstolio (antstolių) kontora yra antstolio (antstolių) darbo vieta. Antstolio kontora įkuriama antstolio veiklos teritorijoje. Jei kontorą kuria keletas antstolių, ji turi būti įkuriama vieno iš antstolių veiklos teritorijoje; kitų antstolių veiklos teritorijos turi būti šalia veiklos teritorijos, kurioje antstolių kontora yra kuriama (LR antstolių įstatymas (LR AĮ), 18 str. 1 d.)[1]. LR teisingumo ministro leidimu antstoliui paskirtoje veiklos teritorijoje gali būti įkurtas antstolio (antstolių) kontoros skyrius (LR AĮ 19 str.).

Antstolio (antstolių) kontora nėra civilinių teisinių santykių, įskaitant ūkinę komercinę veiklą, subjektas. Antstolio (antstolių) darbo vietos bei nustatyto darbo laiko reikalavimus tvirtina LR teisingumo ministras. Antstolio (antstolių) kontoroje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos priimti asmenis (LR AĮ 18 str. 2-4 d.).

Kontoros adresas ir iškaba

redaguoti

Apie kontoros adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą antstolis privalo pranešti Teisingumo ministerijai ir paskelbti šalies dienraštyje bei vietos laikraštyje, taip pat pranešti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje antstolis veikia. LR teisingumo ministras nustato visoms antstolio (antstolių) kontoroms bendrą iškabų formą (LR AĮ 20 str.).

Šaltiniai

redaguoti
  1. LR antstolių įstatymas (2008-11-14 redakcija)