Antrasis laiškas korintiečiams

aštuntoji Naujojo Testamento knyga, sudaryta iš 13 skyrių

Antrasis laiškas korintiečiams – vienas iš trylikos, manoma, apaštalo Pauliaus parašytų laiškų.

Šiame laiške apaštalas Paulius moko apie tarnavimo Jėzui Kristui esmę. Šis tarnavimas neturįs nieko bendra su žmonių raginimu laikytis įstatymų. Jo rezultatai priklausą vien nuo Šventosios Dvasios, o tikslas – sutaikyti žmones su Dievu per Jėzų Kristų. Kai tai įvyksta, pasak Pauliaus, vyrai ir moterys tampa naujais žmonėmis, kuriems Dievas suteikė galimybę gyventi visiškai kitą gyvenimą.

Turinys redaguoti

Antrasis laiškas korintiečiams pradedamas pasveikinimais ir padėka. Toliau rašoma apie Pauliaus kelionės planus, tikrąją dvasinę tarnystę, gyvenimą amžinybės šviesoje, krikščioniškos tarnystės kainą. Užrašytas apaštalo Pauliaus kreipimasis į bažnyčią. Laiškas baigiamas pamokymais ir palaiminimu.

Parašymo vieta ir laikas redaguoti

Gali būti, kad šį laišką Paulius parašė kur nors Makedonijoje, šiaurinėje Graikijos dalyje, kurios sostinė buvo Filipai, veikiausiai praėjus metams ar dvejiems nuo Pirmojo laiško korintiečiams parašymo. Atrodo, kad Korinto bažnyčios nepaveikė ankstesnis apaštalo kreipimasis, todėl Paulius dar sykį juos aplankė ir paskui pasiuntė antrą laišką. Pauliaus draugas Titas pranešęs jam, jog Korinto krikščionys nuoširdžiai priėmę jo pamokymus, taigi šis laiškas esąs malonus Pauliaus atsakymas korintiečiams.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Biblijos enciklopedija. Alna litera. Vilnius, 1992., 103 psl.

Nuorodos redaguoti