Antanas Bartoševičius

Antanas Bartoševičius (lenk. Bartoszewicz, 1726 m. birželio 13 d. Vilniaus krašte1768 m. spalio 20, Užankoje, Slucko aps.) – pamokslininkas.

Teologijos studijas baigė Pinske. Dėstė gramatiką, retoriką, istoriją Vilniaus ir Slucko kolegijose, 1764–67 Nesvyžiaus kolegijos rektorius ir spaustuvės prefektas.

Išleido lotynų kalbų rinktinę Orationes quatuor… („Keturios kalbos“, 1759). Pamokslus sakė ir lenkiškai. Viena jo kalba, sakyta Slucke sutinkant Kuršo kunigaikštį Karolį, paskelbta rinkinyje Mowy wyborne po większej części z póżniejszych mowców i rękopisów zebrane („Rinktinės kalbos, surinktos daugiausia iš vėlesnių kalbėtojų ir rankraščių“, 1784).

Nuorodos redaguoti

Lietuvių literatūros enciklopedija Archyvuota kopija 2007-01-05 iš Wayback Machine projekto.