Andrius Bromirskis

Andrius Bromirskis (lenk. Andrzej Bromirski, g. 1724 m. gruodžio 5 d. Polocko vaivadijoje – mirties metai nežinomi) – SJ, poetas.

1741 m. įstojo į Jėzuitų ordiną. Studijavo Vilniaus akademijoje.

1759 m. Vilniuje išleido lenkiškos poezijos knygą Spór rzeczy przeciwnych już to w istocie samej, już też w zdaniu swojem od siebie wzajemnie różnych, ojczystym rymem wyrażony („Priešingų pačia savo esme arba skirtingai suprantamų dalykų ginčas, įgimtomis eilėmis išreikštas“). Joje poetine bei dramatine forma tęsiamos Viduramžių scholastinių disputų filosofinėmis, religinėmis temomis tradicijos. Abstrakcijos personifikuojamos, įtraukiamos į dialogą, pasitelkiamos romėnų mitinių dievybių archetipinės reikšmės.

NuorodosKeisti