Amnestija (gr. ἀμνηστία amnestia – atleidimas, užmiršimas) – visiškas ar dalinis atleidimas nuo teismo paskirtos bausmės. Bausmė gali būti pakeista švelnesne arba sumažintas jos terminas, asmenims, atlikusiems bausmę – panaikintas teistumas.

Taikymas

redaguoti

Amnestijos aktus Lietuvoje, kaip ir daugelyje užsienio šalių leidžia parlamentas. Atskiru teisės aktu gali būti reglamentuojama amnestijos taikymo tvarka. Asmenų grupė, kuriai taikoma amnestija, gali būti išskirta pagal įvairius kriterijus: bausmės rūšį, laisvės atėmimo bausmės dydį, padaryto nusikaltimo pobūdį ir kitas.

Amnestija netaikoma: nuteistiesiems, padariusiems sunkius nusikaltimus; itin pavojingiems recidyvistams, teistiems ne kartą už tyčinius nusikaltimus laisvės atėmimo bausme; anksčiau atleistiems nuo bausmės amnestijos aktu ar po malonės suteikimo vėl padariusiems tyčinį nusikaltimą; asmenims, kurie amnestijai nepritaria.[1]

Nusikalstamą veiką padaręs asmuo Lietuvoje gali būti atleistas nuo visos ar dalies bausmės atlikimo Seimo priimtu amnestijos aktu. Amnestijos pagrindus, sąlygas ir tvarką nustato amnestijos aktas (LR baudžiamasis kodeksas, 78 straipsnis „Amnestija“)[2].

Literatūra

redaguoti
  • Katrin Gebhardt/Ulrich B. Gensch: Gnade vor Recht?. Forum Recht, Heft 3/2000.
  • Andrius Nevera. Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai. Monografija, Mykolo Romerio universitetas, 2006 m. ISBN 995519040X
  • Siegmar Schmidt/Gert Pickel/Susanne Pickel: Amnesie, Amnestie oder Aufarbeitung? Zum Umgang mit autoritärer Vergangenheit und Menschenrechtsverletzungen. Wiesbaden, 2009. ISBN 978-3-531-13868-8.

Šaltiniai

redaguoti
  1. Andrius NeveraAmnestija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I (A-Ar). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. 449 psl.
  2. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (2010-02-11 redakcija)