.

Aitvarai – Simono Stanevičiaus bendrijos metraštis, leistas 19902001 m. Vilniuje.

Istorija

redaguoti

Steigėjas Žemaičių kultūros draugija. Leidinys buvo mokslinio bei kraštotyrinio pobūdžio. Šiame metraštyje buvo skelbiamos studijos ir straipsniai istorijos, mitologijos, tautosakos, švietimo, rezistencijos, kalbos, literatūros, teatro, paminklosaugos ir kt. temomis.[1] Spausdino grožinės literatūros kūrinius.

Tiražas 1990 m. – 12 000 egz., 1996 m. – 1500 egz. Išėjo 10 nr.

Leido redakcinė kolegija: A. Drukteinis ir kt., atsakingasis redaktorius Juozas Girdzijauskas.[2]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Ilona Čiužauskaitė. Aitvarai. Lietuvių literatūros enciklopedija. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius, 2001. – ISBN 9986-513-95-2
  2. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 13 psl.