Adomas Bartuševičius

Adomas Bartuševičius
Gimė 1790 m. gruodžio 12 d.
Jieznas, Trakų apskritis
Mirė 1881 m. lapkričio 7 d. (90 metų)
Panemunio dvare, Nemajūnai
Palaidotas (-a) Nemajūnų kapinės
Tėvas Vincentas Bartuševičius
Motina Kotryna Michalkevičiūtė Bartuševičienė (1755-1813)
Sutuoktinis (-ė) Dominyka Jodkovska Bartuševičienė (1806-1842)
Vaikai Vaclovas, Adomas, Valerija
Veikla bajoras, Birštono kurorto steigėjas, 1831 m. sukilimo ir 1863 m. sukilimo dalyvis
Parašas
Bartuševičiaus Adomo parašas.jpg

Adomas Bartuševičius (lenk. Adam Bartusewicz, rus. Адам Бартушевичь; 1790 m. gruodžio 12 d. – 1881 m. lapkričio 7 d.) – bajoras, Birštono kurorto steigėjas, 1831 m. sukilimo ir 1863 m. sukilimo dalyvis.

BiografijaKeisti

Adomas Bartuševičius (pavardė gali būti verčiama kaip Bartusevičius arba Bartoševičius) gimė 1790 m. gruodžio 12 d. Jiezne, buvusios Jelenskio kuopos leitenanto Vincento Bartuševičiaus ir jo žmonos Kotrynos šeimoje. Berniuką pakrikštijo lot. quandum nobile Kazimieras Mackevičius Vološynas (žiūr. Jiezno Vološynai) ir Magdalena Sivicka, Pacų kamerdinerio Basilijaus Sivickio duktė. Adomo Bartuševičiaus tėvas Vincentas buvo prisidėjęs prie 1794 m. sukilimo.

KilmėKeisti

  Bajorai Bartuševičiai naudojo herbą Zadora.

ŠeimaKeisti

1834 m. Jiezno bažnyčioje Adomas Bartuševičius vedė bajoraitę Dominyką Jodkovską, Jodkovskių Pranciškaus ir Onos dukterį, Leono Jurgio Jodkovskio seserį.

Po santuokos Adomas Bartuševičius pirko Panemunio dvarą, stovėjusį prie Nemuno įlankos, už poros kilometrų nuo Nemajūnų miestelio. Čia susilaukė vaikų: 1836 m. Vaclovo Bartuševičiaus, 1838 m. Adomo Dominyko Bartuševičiaus ir dukters Valerijos Bartuševičiūtės pagal vyrą Medziblockos. Anksti mirus žmonai Dominykai, 1842 metais, vaikų auklėjimo našta teko tėvui Adomui.

Adomas Bartuševičius Stanislovo Skapo gatvėje Vilniuje turėjo namą. Jame 1813 m. gegužės 24 d. mirė Stanislovo Moravskio motina Marijona Semaškaitė Moravskienė.

Birštono kurorto įsteigimasKeisti

1854 m. Adomas Bartuševičius bei gydytojas Benediktas Bilinskis gavę leidimą steigti Birštono kurortą tapo šio kurorto steigėjais. Tais pačiais metais jie sudarė sutartį su Birštono bažnyčios administratoriumi dėl mineralinių šaltinių (17 ha) nuomos dvylikai metų. Buvo pradėtos statyti pirmosios gydyklos. 1856 m. dideliame mediniame pastate arba Kurhauze pradėta naudotis mineralinėmis voniomis, 18-oje puošnių kambarių gyveno poilsiautojai, buvo kurorto salė. Į Kurhauzą vasaros metu atvykdavo muzikantai, veikė restoranas. 1860 metais Birštone gydėsi 247 šeimos.

Dalyvavimas 1863 m. sukilimeKeisti

Dar prieš 1863 m. sukilimą Adomas Bartuševičius savo dvare organizuodavo bajorų susirinkimus, platino draudžiamą spaudą. Sukilimą aktyviai rėmė.

Visi trys jo vaikai: Vaclovas Bartuševičius, Adomas Dominykas Bartuševičius ir Valerija buvo sukilimo dalyviai, sūnūs ir organizatoriai Trakų apskrityje. Adomas Bartoševičius kartu su sūnumi Vaclovu Pelėšiškėse 1863 m. balandžio-liepos mėnesiais sužeistiems sukilėliams buvo įsteigę slėptuvę-ligoninę. Adomo Bartuševičiaus sūnūs Vaclovas Bartuševičius ir Adomas Dominykas Bartuševičius po 1863 m. sukilimo buvo paskelbti ieškomais asmenimis visoje Rusijos imperijoje, jie pasitraukė į Vakarus, į Paryžių.

Adomas Bartuševičius 1864 m. buvo kalintas Trakų kalėjime, tardomas. Jį paleidus iš kalėjimo 1864 m. lapkričio mėn, raportas apie tai buvo siųstas pačiam generalgubernatoriui Michailui Muravjovui.

Prieš Adomą Bartuševičių po 1863 m. sukilimo daugybę metų Trakų žandarmerijos buvo vykdomas politinis sekimas. 1877 metais Adomas Bartuševičius buvo apkaltintas draudžiamos literatūros platinimu ir prieš jį (1877-1879 m.) politinis sekimas buvo sustiprintas. Šis sekimas vykdytas iki pat jo mirties.

Adomas Bartuševičius mirė 1881 m. lapkričio 7 d. Panemunio dvare nuo plaučių uždegimo. Palaidotas Nemajūnų kapinėse.

LiteratūraKeisti

  • Dr. Irma Randakevičienė. Bartuševičiai, vieni 1863 m. sukilimo Trakų apskrityje, organizatorių. [1]
  • A.Koreva. Vilenskaja gubernija, Sankt-Peterburg, 1861, p.226.
  • Vytautas Kuzmickas. Birštono kurorto 170-mečiui (II). Bartoševičiai kurorto ir krašto istorijoje. [15]
  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2017-06-26 aktas Nr. KPD -SK-342.
  • Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomos 1863 m. sukilimo bylos, kuriose kaltinami Adomas Bartuševičius, Vaclovas Bartuševičius, Adomas Dominykas Bartuševičius - fondas 378, apyrašas 154, byla Nr. 78, fondas 1248, apyrašas 1, byla Nr. 863, fondas 378, apyrašas 1864 p/o, byla Nr. 149, fondas 1386, apyrašas 1, byla Nr. 326, fondas 1386, apyrašas 1, byla Nr. 28, fondas 378, apyrašas 1866 p/o, bylos Nr. 136, Nr. 136a, Nr. 136 b, fondas fondas 378, apyrašas 1864 p/o, bylos Nr. 149, Nr. 183, Nr. 1839, fondas 1248, apyrašas 2, byla Nr. 173.
  • Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomos 1863 m. sukilimo bylos, kuriose Trakų žandarmerijos vykdytas Adomo Bartuševičiaus sekimas/ fondas 378, apyrašas 1864 p/o, byla Nr. 83, fondas 1386, apyrašas 1872 p/o arba 1, byla Nr. 70, fondas 1386, apyrašas 1, byla Nr. 188, fondas 1386, apyrašas 1, byla Nr. 206, fondas 1386, apyrašas 1, byla Nr. 28, fondas 378, apyrašas 1864 p/o, byla Nr. 183.