Adolfas Šaučiūnas

Adolfas Šaučiūnas (1905 m. lapkričio 3 d. Mičiūnuose, Panemunio valsč., Rokiškio apskr. – 1991 m. gegužės 21 d. Panemunyje, Rokiškio raj.) – vargonininkas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

Turėjo gražų balsą ir giedojo Panemunio bažnyčios chore, lankė pradžios mokyklą, pas Pandėlio vargonininką dėdę R. Balčiūną išmoko vargonuoti. 1926 m. pašauktas atlikti karinę tarnybą, tarnavo husarų pulke Kaune.

Atlikęs karinę tarnybą, pradėjo vargonininkauti Palėvenėlės (Kupiškio raj.) parapijoje, lankė Konrado Kavecko organizuojamus vargonininkų kursus. Vadovavo bažnyčios, pavasarininkų ir šaulių chorams, su jais surengė koncertų.

1941 m. sovietų valdžios ištremtas į SibirąJakutijos pasienį prie Laptevų jūros. 1958 m. grįžęs į gimtinę, apsistojo pas brolį Boleslovą Šaučiūną, o vėliau apsigyveno Panemunyje, kur išbuvo iki mirties. Vargonininkavo ir vadovavo chorams Čedasų ir Suvainiškio (Rokiškio raj.) parapijose. Chorai ne tik giedodavo bažnyčiose, bet ir pasirodydavo koncertuose.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.