AT130Austrijos Vienos žemės apskričių grupės teritorijos (NUTS:AT) administracinių vienetų suskirstymas pagal LAU angl. Local Administrative Units, smulkių vietinių administracinių vienetų suskirstymo į teritorinius statistinius vienetus sistemą. Kai kurios Vienos apskritys dalijamos į smulkesnius vienetus.

LAU vietiniame lygmenyje pratęsia NUTS, pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūrą, patvirtintą 2003 m. gegužės mėn. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1059/2003, galiojančiu nuo 2003 m. liepos 1 d.

LAU Kodas Pavadinimas lietuviškai Pavadinimas vokiškai Gyventojų skaičius
90001 Viena Wien 1 651 437 (2005 m.)
90101 Centras (Viena) Innere Stadt 17 056
90201 Leopoldštadtas (Viena) Leopoldstadt 90 914
90301 Landštrase (Viena) Landstraße 81 281
90401 Vydenas Wieden 30 041
90501 Margaretenas (Viena) Margareten 51 434
90601 Mariahilfas Mariahilf 27 867
90701 Noibau (Viena) Neubau 28 292
90801 Jozefštadtas Josefstadt 22 057
90901 Alzergrundas Alsergrund 37 108
91001 Favoritenas (Viena) Favoriten 163 173
91101 Zimeringas (Viena) Simmering 76 899
91201 Meidlingas Meidling 83 050
91301 Hicingas (Viena) Hietzing 50 373
91401 Pencingas (Viena) Penzing 78 169
91501 Rudolfsheimas–Fiunfhauzas Rudolfsheim–Fünfhaus 64 895
91601 Otakringas (Viena) Ottakring 86 129
91701 Hernalis Hernals 47 610
91801 Vėringas (Viena) Währing 44 992
91901 Dioblingas Döbling 66 487
92001 Brigitenau (Viena) Brigittenau 76 268
92101 Floridsdorfas (Viena) Floridsdorf 128 228
92201 Donaustadtas (Viena) Donaustadt 136 444
92301 Lyzingas Liesing 84 718