Žinyčia – apšviestesniųjų lietuvių laikraštis, išeinąs neapribotame laike, katalikiškas, inteligentijai skirtas žurnalas, ėjęs 19001902 m. nereguliariai Tilžėje. Pirmasis lietuvių kultūros žurnalas Didžiajai Lietuvai.

„Žinyčia“ (1900 m. 2-asis numeris)

Istorija

redaguoti

Leido žurnalo „Tėvynės sargas“ redakcija. Redagavo Juozas Tumas-Vaižgantas. Pasirodė 5 numeriai. 1903 m. sujungtas su Šenandoa ėjusiu žurnalu „Dirva“ ir ėmė vadintis „Dirva-Žinynas“.

Kėlė ir nagrinėjo lietuvių kultūros, kalbos, kritikos, žurnalistikos, socialinio gyvenimo klausimus.

Bendradarbiavo Jonas Basanavičius, Mikalojus Šeižys-Dagilėlis, Adomas Dambrauskas-Jakštas, Andrius Dubinskas, Kazimieras Pakalniškis-Dėdė Atanazas, Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, Vincas Pietaris, Jonas Žilinskas-Žilius ir kt. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 585 psl.

Nuorodos

redaguoti