Švietimo darbas – mėnesinis Švietimo ministerijos žurnalas, leistas 19191930 m. Kaune.

Švietimo darbo puslapiai

Istorija

redaguoti

Spausdino „Dirvos“ spaustuvė Marijampolėje, Valstybės spaustuvė Kaune, Ryto spaustuvė Klaipėdoje. Išėjo 135 numeriai. Leido priedus „Švietimo ministerijos programos“, „Švietimo ministerijos aplinkraščiai ir įsakymai“ ir kt.

Rašė švietimo, mokslo, istorijos, kultūros temomis, svarstė mokymo metodikos, dėstymo psichologijos ir kt. problemas.

Bendradarbiavo Vytautas Augustaitis, Jonas Avižonis, Viktoras Biržiška, Kazimieras Būga, Antanas Busilas, Tadas Ivanauskas, Jonas Jablonskis, Augustinas Janulaitis, Vladimiras Lazersonas, Pranas Mašiotas, Vincas Ruzgas, Antanas Smetona, Jonas Strimaitis, Matas Šalčius, Juozas Tūbelis, Vincas Vilkaitis, Antanas Vireliūnas, Juozas Žilevičius ir kt.

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 498 psl.

Nuorodos

redaguoti