Šviesis

Šviesisžvaigždės, žvaigždžių spiečiaus ar galaktikos spinduliavimo galia. Šviesis matuojamas bolometriniu absoliutiniu ryškiu, Saulės šviesio vienetais () arba vatais. Daugumos žvaigždžių šviesis yra nuo iki .

Saulės šviesis lygus 3,827 × 1026 W arba 3,827 × 1033ergų/s.

ApibrėžimasKeisti

Žvaigždės šviesis L (spinduliavimo galia) gali būti rastas pagal formulę:

 

kur:

Tef - žvaigždės efektinė temperatūra,
R - žvaigždės spindulys,
σ - Stefano-Bolcmano konstanta - 5.67×10−8 W/(m2·K4)

Tiesioginiais astronominiais stebėjimais žvaigždės šviesio išmatuoti negalima. Žemėje mes matuojame tik spindesį (apšviestumą) - energijos srautą, krintantį į vienetinį paviršiaus plotą, statmeną to srauto sklidimo krypčiai (fizikoje jo matavimo vienetas yra W/m²). Spindesio matavimo vienetas astronomijoje yra ryškis arba kartais naudojamas naujadaras magnitudė.

Visa žvaigždės spinduliuojama energija L pasiskirsto į sferos   plotą, kur r - atstumas nuo žvaigždės iki imtuvo. Tuomet spindesys bus susijęs su šviesiu taip: