Šiaulių mokytojų seminarija

Šiaulių mokytojų seminarijamokytojų seminarija, speciali vidurinė mokykla, veikusi Šiauliuose 19201941 m. ir 19451957 m. Jos veiklą tęsė Šiaulių mokytojų institutas (dab. Vilniaus universiteto Šiaulių akademija).

Šiaulių mokytojų seminarijos pastatas XX a. pr.

Istorija

redaguoti

Grafo Vladimiro Zubovo rūpesčiu Rusijos imperijos valdžios leidimas steigti mokytojų seminariją Šiauliuose buvo gautas 19141915 m., bet sutrukdė Pirmasis pasaulinis karas. Ji įsteigta tik 1919 m.[1] Juozo Orlauskio iniciatyva, pradėjo dirbti 1920 m. Juozas Orlauskis iki 1940 m. buvo ir seminarijos mokytojas, ir direktorius. Seminarija įsikūrė grafų Zubovų dvaro rūmuose, kurie su biblioteka 1921 m. buvo padovanoti Šiauliams. 1948-1951 m. Šiaulių mokytojų seminarijos filialas veikė ir Švenčionyse.

Pedagogai

redaguoti

Jonas Adomaitis, Saliamonas Antanaitis, Stasys Brašiškis, Juozas Končius, Apolinaras Likerauskas, Jurgis Macelis, Jonas Marcinkus-Tauronis, Aleksandras Merkelis, Jonas Murka, Adolfas Raulinaitis, Balys Tarvydas (1945 m. seminarijos direktorius), Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, Alfredas Vėlius ir kiti.

Auklėtiniai

redaguoti

Jonas Adomaitis, Vytautas Augustaitis, Liudas Baltutis, Vladas Bložė, Donatas Bubinas, Janina Budrikaitė, Balys Buračas, Stasys Daunys, Aloyzas Gudavičius, Pranas Gužaitis, Jurgis Jankus, Stasė Jasiūnaitė, Jonas Karčiauskas, Ada Karvelytė, Jonas Krivickas, Stasys Kunčinas, Karolis Lederis, Balys Lukošius, Balys Pakštas, Aleksas Povilaitis, Simonas Ramunis, Antanas Rūkas, Antanas Skripkauskas, Vaclovas Šimkus, Vladas Trinka, Liudvikas Bazaras, Aleksandra Misiūnaitė- Radzevičienė.

Literatūra

redaguoti
  • Leta Dromantienė. Šiaulių mokytojų seminarija. 1919–1957. Saulės delta, 1997 m.;
  • Leta Dromantienė. Šiaulių mokytojų seminarija pirmosios Nepriklausomybės metais // Varpai: Almanachas. – Klaipėda, 1995 (9). – P.174 –180;
  • Leta Dromantienė. Šiaulių mokytojų seminarijos raida Nepriklausomoje Lietuvoje // Juozas Orlauskis ir Šiaulių mokytojų seminarija. – Šiauliai, 1992. – P.7–9;
  • Balys Tarvydas. Šiaulių mokytojų seminarija 1920–1940 m. (rankraštį saugo Šiaulių Aušros muziejus).

Šaltiniai

redaguoti
  1. Meilė Lukšienė. Mokytojų seminarija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 333 psl.