Saulės delta – knygų leidykla, nuo 1990 m. veikianti prie Lietuvos kultūros fondo. Steigėjas – Šiaulių krašto knygų leidėjų draugija prie Šiaulių kultūros fondo.

Istorija redaguoti

Pirmąsias lietuviškas knygas Šiauliuose išleido spaustuvininkas Isakas Brevda. Jo spaustuvė veikė 19061915 m. ir dar kurį laiką po Pirmojo pasaulinio karo. 19221940 m. Šiauliai tapo vienu svarbiausių knygų leidimo centrų. Tačiau šį švietėjišką darbą nutraukė Antrasis pasaulinis karas ir penkis dešimtmečius trukusi Lietuvos okupacija. Knygų leidyba Šiauliuose atnaujinta 1990 m., kai pasirodė Huberto Smilgio knyga „Iš Tėviškės rankų“ apie Ventos, Kražantės ir Dubysos krašto istoriją. 1991 m. gruodžio 16 d. Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos iniciatyva sudaryta leidybos grupė, kuriai vadovauti paskirta pedagogė Jadvyga Kauneckienė. 1992 m. sausio 9 d. knygų leidybos grupė reorganizuota į knygų leidyklą „Delta“, kurios pavadinimas pakeistas į „Saulės delta“, kultūros fondui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 5 d. potvarkiu Nr. 1064 p. ir 1993 m. vasario 17 d. potvarkiu Nr.117 p. „Dėl kai kurių knygynų perdavimo“ perėmus nuo privatizavimo gelbėjamą nedidelį knygynėlį. Leidykla nuo 2000 m. ir veikė šio knygyno administracinėse patalpose.

Jau pirmaisiais leidiniais, A. Gumuliausko knygomis „Saulės mūšis“, jaunajam skaitytojui skirta „Kęstučio pabėgimas“, Šiaulių žemės poetų kūrybos rinktine „Kas esi“, knyga apie Šiaulių burmistrą, VLIK'o vadovybės narį, Lietuvos patriotą Jackų Sondeckį „Gyvenimas Lietuvai“, šiauliečio dailininko A. Vasiliausko septynių paveikslų ir kompozitoriaus A. Bružo muzikos kūrinių ciklo „Malda negrįžusiems“ ir kitais leidiniais „Saulės delta“ įrodė užsibrėžusi spausdinti įdomius, prasmingus, Šiaulių kraštui ir visai Lietuvai reikalingus kūrinius. Leidykla nustebina užmoju leisti knygas, iš kurių nebus didelio pelno, nes tai ne detektyvai ar meilės romanai.[1]

„Saulės deltoje“ darbuojasi dailininkė docentė Gražina Šimoliūnienė, dizaineriai Šarūnas Škimelis, Kęstutis Musneckis, redaktoriai Stasys Bulzgis, docentė Regina Petkevičienė. Knygos leidžiamos ne tik lietuvių, bet ir vokiečių, rusų, latvių kalbomis. Neseniai[paaiškinti] pradėta leisti knygų serija „Šiaulių miesto Garbės piliečiai“, parengti ir išleisti Europos literatūros dienų Šiauliuose almanachai „Po Šiaurės dangum“, atnaujinta Pelikso Bugailiškio iki karo leisto tęstinio „Šiaulių metraščio“ leidyba.

Šaltiniai redaguoti

  1. Ričardas Jakutis. „Saulės deltai“ – penkiolika. Šiauliai plius. 2007 01 05