Šiaulių universitetas

(Nukreipta iš puslapio ŠPI)
 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus – per daug išorinių nuorodų
Jei galite, sutvarkykite.
Šiaulių universitetas
Šiaulių universiteto logo.jpg
lot. Universitas Saulensis
ŠūkisViskas vyksta čia
Įkurtas1997 m.
TipasValstybinis
Rektoriusprof. dr. Donatas Jurgaitis
Studentų3000 (2016 m.)
VietaŠiauliai, Vilniaus g. 88
Svetainėhttp://www.su.lt/

Šiaulių universitetas (ŠU) – Lietuvos aukštoji mokykla, įkurta 1997 m.

Šiaulių universitetas
Šiaulių universiteto biblioteka
Šiaulių universiteto II-ieji rūmai

IstorijaKeisti

1939 m. iš Klaipėdos persikėlęs Prekybos institutas tapo Šiaulių Prekybos institutu, kuris padėjo pagrindus akademinės minties raidai Šiauliuose.

1948 m. Šiauliuose įkurtas dvimetis Mokytojų institutas, nuo 1954 m. Pedagoginis institutas. 1959 m. įkurtas Kauno politechnikos instituto filialas, nuo 1990 m. Kauno technologijos universiteto Šiaulių politechnikos fakultetas. 1997 m. reorganizavus Šiaulių pedagoginį institutą ir Kauno technologijos universiteto Šiaulių politechnikos fakultetą, įsteigtas Šiaulių universitetas.

1997 m. gruodžio 17 d. pirmuoju ŠU rektoriumi išrinktas profesorius Vincas Laurutis. 2007 m. lapkričio 21 d. Šiaulių universiteto Senato posėdyje išrinktas antrasis Šiaulių universiteto rektorius – profesorius Vidas Lauruška. Nuo 2012 m. gruodžio 3 d. universitetui vadovauti paskirtas laikinasis rektorius profesorius matematikas Donatas Jurgaitis. 2014 m. rugpjūčio 25 d. universiteto tarybos slaptu balsavimu jis išrinktas naujuoju rektoriumi.[1]

Aukščiausia sprendžiamoji institucija – Universiteto senatas. Visuomeninės priežiūros ir globos institucija – Universiteto taryba. Universiteto veiklą reglamentuoja Šiaulių universiteto statutas.

Šiaulių universiteto misija – tarptautinio lygio mokslo, meno ir studijų inovacijų veikla skatinti regiono ir šalies pažangą.

Šiaulių universiteto vizija – inovatyvių tyrimų ir studijų universitetas – regiono pažangos lyderis.

Apie UniversitetąKeisti

Šiaulių universitetas – didžiausia aukštoji mokykla Šiaurės Lietuvoje. Universitetui priklauso 3 fakultetai ir 2 institutai, kuriuose siūloma rinktis nuolatinės ar ištęstinės formos studijų programas iš visų 6 studijų sričių: biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų ir menų.

2015 m. spalio 1 d. Universitete studijavo per 3000 asmenų.

Universitete veikia Mokslo institutas, kurio centruose atliekami moksliniai tyrimai humanitarinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų srityse, Tęstinių studijų institutas, E. studijų centras, Šiaulių universiteto gimnazija, Botanikos sodas, Dailės galerija, didžiausia Šiaurės Lietuvoje akademinė biblioteka, Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras.

Universitetas sėkmingai dalyvauja miesto, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, vykdo akademinio personalo ir studentų mainus. Palaikomi glaudūs ryšiai su regiono bei šalies įmonėmis, verslo partneriais.

Šiaulių universiteto absolventai, kurių suskaičiuojama daugiau kaip 64,5 tūkstančio nuo aukštosios mokyklos įkūrimo ir tarp kurių yra nemažai žinomų žmonių, sėkmingai dirba Lietuvos ir užsienio įmonėse, kuria savo verslus ir organizacijas.

Šiaulių universiteto studijų kokybės strategijoje 2015–2020 m. numatyta tobulinti studijų procesą, studijų aplinką, valdymo kokybę.

StudijosKeisti

Šiaulių universitete vykdomos ne tik bakalauro (pirmosios pakopos), magistrantūros (antrosios pakopos) ir doktorantūros (trečiosios pakopos) studijos, bet ir tęstinis mokymas, neformalaus visuomenės švietimo programos, papildomosios studijos, programos kolegijų absolventams, ketinantiems studijuoti magistrantūroje.

Stojantiesiems siūloma jungtinių studijų programų su Lietuvos bei užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, programų su gretutinėmis studijomis, kurias baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis.

Šiaulių universitetas tarptautiniams studentams siūlė 8 bakalauro programas anglų kalba ir 3 programas rusų kalba. Užsienio studentams taip pat buvo siūloma 15 magistro studijų programų anglų ir rusų kalbomis.

MokslasKeisti

ŠU mokslo instituto veiklos tikslas – vykdyti mokslinį tiriamąjį, ekspertinį, orientuotą į inovacijas, darbą plėtojant aukštos kokybės pridėtinę vertę kuriantį mokslą prioritetinėse regiono ir šalies darnaus vystymosi srityse bei pripažįstamą tarptautinėje erdvėje, taip pat plėtoti mokslo konsultacinę ir šviečiamąją veiklą.

Šiaulių universiteto mokslo institute veikia 4 mokslo centrai, vykdančių, plėtojančių ir koordinuojančių mokslo fundamentinę, taikomąją, konsultacinę ir šviečiamąją veiklas, atliepiant Universiteto mokslinės veiklos tikslus ir prioritetus. O Universiteto socialinę partnerystę su nacionalinėmis ir tarptautinėmis viešojo, privataus sektorių ir nevyriausybinėmis organizacijomis stiprina bei tarpininkauja kryptingai inicijuojant ir plėtojant užsakomuosius taikomuosius mokslinius tyrimus, skatina inovacijų plėtrą ir skleidžia mokslinės veiklos rezultatus visuomenei Tarpsektorinės partnerystės centras.

Universitete atliekami moksliniai humanitarinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų tyrimai, leidžiama 15 tęstinių mokslo žurnalų, iš jų 13 referuojami tarptautinėse duomenų bazėse.

Šiuo metu Universitete vykdomas EK 7-osios Bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programos mokslo projektas: INTEGER „Institucijos kaita, skatinanti moterų ir vyrų lygybę moksle“ (INstitutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research), trukmė 2011–2015 m. Projekto tikslas – sukurti darnų konsorciumą iš viena kitą papildančių organizacijų, kurios gerintų moterų mokslininkių karjeros galimybes mokslinių tyrimų institucijose ir universitetuose. Projekto konsorciumas vienija partnerius iš Airijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Lietuvos. 

Tarptautiniai ryšiaiKeisti

Vienas iš Šiaulių universiteto prioritetų – tarptautiškumo plėtojimas. Bendradarbiaujama su daugiau kaip 160 socialinių partnerių Lietuvoje ir užsienyje, pasirašyta per 150 bendradarbiavimo sutarčių su užsienio šalių aukštojo mokslo institucijomis, todėl skatinamas dėstytojų ir studentų mobilumas, vykdomos tarptautinės studijos per jungtines programas, dalinės studijos, praktikos ir kt. akademinės veiklos, dalyvaujama įvairiose Europos Sąjungos programose bei projektuose, tarptautinių organizacijų veikloje.

ŠU pasirašė Didžiąją universitetų chartiją ir tapo Europos universitetų asociacijos (EUA) nariu. Šiaulių universitetas įsijungė į naują „Erasmus+“ KA107 projektą su šalimis partnerėmis (ne Europos Sąjungos šalys). Šioje veikloje Universitetas vykdė bendradarbiavimą su 11 universitetų iš Baltarusijos, Brazilijos, Gruzijos, JAV, Kazachstano ir Ukrainos. Todėl bendras . „Erasmus+“ partnerių skaičius siekė 103 institucijas iš 33 valstybių.

Projektinė veiklaKeisti

Universitete vykdomi projektai didžiąja dalimi yra orientuoti į studijų kokybės gerinimą, tarptautiškumo didinimą, studijų prieinamumo užtikrinimą ir mokslinius tyrimus. Projektine veikla Universitetas prisidėjo prie pagrindinių nacionalinių švietimo ir aukštojo mokslo prioritetus nustatančių strategijų ir programų įgyvendinimo. Šiaulių universitetas sėkmingai užbaigė ES struktūrinės paramos 2007–2013 m. laikotarpio ir 7 BP programos 8 projektų įgyvendinimą bei dalyvavo rengiant nacionalinių, tarptautinių programų projektus, su Švietimo ir mokslo ministerija pasirašė susitarimą MTEP infrastruktūros sutelkimui ir atnaujinimui.

Šiaulių universitetas aktyviai dalyvavo didelės apimties tarptautiniuose projektuose, kurių tematika susijusi su mokslo sklaida, moterų ir vyrų lygybės problema, mokslinės karjeros plėtojimu, atskirties grupių integravimu, neįgaliųjų problematika. Šie projektai atnešė Universitetui visokeriopos naudos ne tik plėtojant tarpvalstybinius tyrimus, bet ir įsigyjant įvairios moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai reikalingos infrastruktūros ir įrangos. Didžioji dalis projektų buvo finansuojami Europos Komisijos, LLP Comenius ir kitų programų.

Neakademinė veiklaKeisti

Šiaulių universitete plėtojama ir neakademinė veikla. Universiteto studentai aktyviai dalyvauja meno kolektyvuose, tokiuose kaip merginų choras „Pavasaris“, mišrus choras „Studium“, ansambliai „Saulė“, „Vaiguva“, pučiamųjų instrumentų orkestras, kt. Universitete įkurtas klubas „Emeritus“, įsteigti Istorijos, St. Gliaudžio gamtos muziejai. Veikia įvairios studentų visuomeninės organizacijos, tokios kaip: Šiaulių universiteto studentų atstovybė (ŠUSA), Šiaulių universiteto studentų klubas (ŠUSK), Tarptautinės studentų ekonomistų ir vadybininkų asociacijos (AIESEC) Šiaulių skyrius ir kt.

Geriausi Universiteto sportininkai yra iškovoję 14-os sporto šakų žaidynių ir čempionatų prizus: SELL (Suomija, Estija, Latvija, Lietuva) studentų žaidynėse pelnyta: 41 aukso, 20 sidabro, 30 bronzos medalių, Lietuvoje – 120 aukso, 58 sidabro, 53 bronzos medalių, Europoje – 10 aukso, 9 sidabro, 10 bronzos medaliai, pasaulyje – 1 sidabro, 6 bronzos medaliai. Šiaulių universiteto krepšininkai – Europos aukštųjų mokyklų bronzos medalių laimėtojai, SELL žaidynių daugkartiniai čempionai, šalies aukštųjų mokyklų čempionai ir daugkartiniai prizininkai.

FakultetaiKeisti

InstitutaiKeisti

NuorodosKeisti

 

Vikiteka