ČON (rus. Части особого назначения, ЧОН) - kariniai partiniai būriai Tarybų Rusijoje ir Tarybų Sąjungoje, sudarinėti prie partinių organų (gamyklų partijos organizacijų, partijos rajonų, miestų, apskričių, gubernijų komitetų), skirti padėti tarybiniams valdžios organamas kovoti su kontrarevoliucija, saugoti labai svarbius objektus ir kt. ČON dalys kurtos remiantis RKP(b) CK 1919 m. balandžio 17 d. nutarimu.

Vadovauti ČON buvo skirtas atsakingasis organizatorius prie RKP(b) CK ir organizatoriai prie partijos gubernijų, apskričių ir kt. komitetų. Pradžioje ČON sudarinėjo iš RKP(b) narių ir kandidatų, vėliau - ir iš komjaunuolių.

Pirmieji ČON daliniai buvo suformuoti Petrograde ir Maskvoje, vėliau - centrinėse RTFSR gubernijose (1919 m. rugsėjo mėn. jau buvo 33 gubernijose). Pietų, Vakarų ir Pietvakarių frontų pafrontės juostos vietovių ČON dalys dalyvaudavo ir fronto operacijose.

StruktūraKeisti

1921 m. kovo 24 d. RKP(b) CK nutarė ČON būrius įjungti į Raudonosios Armijos milicijos dalinius. ČON personalas buvo padalintas į kadrinį (nuolatinį) ir milicinį (pakaitinį).

1921 m. buvo įkurta:

  • Visos šalies ČON vadovybė ir štabas (vadas - A. Aleksandrovas, štabo viršininkas - V. Kangelaris)
  • ČON taryba prie RKP(b) CK, užsiėmusi politiniu vadovavimu. Tarybą sudarė CK sekretorius V. Kuibyševas, VČK pirmininko pavaduotojas J. Unšlichtas, DVRA štabo komisaras ir ČON vadas.
  • Gubernijų ir apskričių vadovybės ir štabai, taip pat ČON tarybos prie gubernijų ir apskričių partijos komitetų.

ČON sudėtyje buvo pėstininkų, kavalerijos, artilerijos ir šarvuočių daliniai. 1921 m. gruodžio mėn. ČON sudėtyje buvo 39 673 kadriniai ir 323 372 pakaitiniai kariai.

1924-1925 m. RKP(b) CK nutarimu ČON daliniai buvo išformuoti, nes pagerėjo TSRS vidinė ir išorinė padėtis, sustiprėjo Raudonoji Armija.

Žinomi žmonės, tarnavę ČONKeisti

NuorodosKeisti

Iliustracijos