Winkler Prins – žinomiausia ir išsamiausia spausdinta olandiška enciklopedija.

Grote Winkler Prins, 9-asis leidimas

Išleista 1870 ir 1882. 9 (tikėtina, paskutinis) leidimas išleistas 1990-93, 26 tomai. Jos skaitmeninė versija yra Encarta.

Autorius – olandų kunigas Anthony Winkler Prins (1817–1903), Veendam gyventojas (Groningeno provincija).

59 000 straipsnių (1997 Encarta).

Leidimai

redaguoti
  • Geïllustreerde Encyclopædie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid onder hoofdredactie van A. Winkler Prins (= 1ste druk). 15 dln. A-Z en 1 dl. (16) met afbeeldingen. Amsterdam: Brinkman, 1870–1882.
  • Geïllustreerde Encyclopaedie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid onder hoofdredactie van A. Winkler Prins. 2de, naar de nieuwste bronnen herziene en aanmerkelijk vermeerderde uitgave. 15 dln. 1884-88. Dl. 16: supplement, 1888. Rotterdam: Elsevier.
  • Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie onder hoofdredactie van Henri Zondervan. 3de, geheel om – en bijgewerkte druk. 16 dln. 1905–1912. Amsterdam: Elsevier.
  • Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie onder hoofdredactie van Henri Zondervan. 4de herziene en bijgewerkte druk. 16 dln. 1914-22. Amsterdam: Elsevier.
  • Winkler Prins' Algemeene Encyclopaedie. 5de geheel nieuwe druk onder redactie van J. de Vries. 16 dln. 1932-38. Amsterdam: Elsevier.
  • Winkler Prins Encyclopaedie. 6de, geheel nieuwe druk. Hoofdredactie E. de Bruyne, G.B. J. Hiltermann en H. R. Hoetink. 18 dln. 1947-54. Supplementen 1955, 1960 en 1969. Amsterdam [etc.]: Elsevier.
  • Grote Winkler Prins. Encyclopedie in twintig delen. 7de geheel nieuwe druk. Hoofdredactie J. F. Staal en A. J. Wiggers. 20 dln. 1966-75. Supplement 1976. Amsterdam [etc.]: Elsevier.
  • Grote Winkler Prins. Encyclopedie in 25 delen. 8ste geheel nieuwe druk. Hoofdredactie R.C. van Caenegem en S. Groenman. 25 dln. 1979-84. Supplement, 1984. Amsterdam [etc.]: Elsevier.
  • Grote Winkler Prins. Encyclopedie in 26 delen. 9de geheel nieuwe druk. Hoofd – en eindredactie L.C.M. Röst. 26 dln. 1990-93. Amsterdam [etc.]: Elsevier.

Nuorodos

redaguoti