Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras

Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras - Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto (MF) Psichiatrijos klinikos struktūrinė dalis. Centras dirba VšĮ VUVL filialo Vaiko raidos centras klinikinėje bazėje, integruojant klinikinę, pedagoginę ir mokslinę veiklą. Centre atlieka praktiką VU slaugos, psichologijos, socialinio darbo, kineziterapijos, ergoterapijos, kitų specialybių studentai.

Įkurtas 1991 m. kaip Vaikų psichinės sveikatos centras.

Darbuotojai redaguoti

Centro vedėjas doc. Dainius Pūras. Centre dirba doc. S. Lesinskienė, asistentai B. Diomšina, doktorantė J. Radzevičienė.

Daug VšĮ VUVL filialo Vaiko raidos centras darbuotojų dirba VPSP centre dėstytojais valandininkais ir aktyviai dalyvauja įvairiose mokymo bei mokslinių tyrimų programose.

Mokslas redaguoti

Pagrindinė centro mokslinių tyrinėjimų tema - Kompleksinė pagalba vaikams su psichikos ir raidos sutrikimais: efektyvaus modelio plėtra ir paslaugų poreikio įvertinimas.

Uždaviniai:

 • Nustatyti vaikų raidos, psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos tarnybų ir specialistų poreikį.
 • Parengti ir įdiegti į praktiką kompleksinis diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos metodų programas dažniausiai sutinkamiems vaikų raidos, elgesio ir psichikos sutrikimams.
 • Tirti dažniausiai pasitaikančių vaikų raidos, psichikos ir elgesio sutrikimų paplitimą ir klinikinius variantus.

Centre apgintos disertacijos:

 • Sigita Lesinskienė. „Vilniaus miesto vaikų autizmas“, 2000
 • Jovita Petrulytė. „Patologinės raidos vaikų maitinimo sutrikimų diagnostika“, 2001
 • Virginija Ribakovienė. „Mėginusių žudytis mergaičių (13-17 metų) psichosocialiniai ypatumai, 2002
 • Edita Baleckaitė. „Kūdikio ir motinos sąveika maitinimo procese“, 2002.

Dėstymas redaguoti

Studentams:

 • Vaikų psichiatrijos kursas, VU Medicinos fakulteto medicinos specialybės 6 kurso studentams;
 • Vaikų psichiatrijos ir slaugos kursas, VU Medicinos fakulteto slaugos specialybės 4 kurso studentams;
 • Vaikų psichiatrijos kursas, VU Filosofijos fakulteto, psichologijos specialybės 4 kurso studentams.

Rezidentams - Vaikų psichiatrijos rezidentūra.

Gydytojų tobulinimo kursai:

 • Vaikų ir paauglių vaikų psichiatrijos aktualijos (vaikų ir paauglių psichiatrams, psichiatrams) 1 savaitė.
 • Vaikų psichikos sutrikimų diagnostikos ir gydymo pagrindai (BPG, pediatrams, vaikų neurologams) 1 savaitė.
 • Paauglių psichikos sutrikimų ir priklausomybių aktualijos 2sav.
 • Prievartos prieš vaikus klinikiniai aspektai. 1 sav.
 • Normali vaiko raida ir jos sutrikimai (BPG, pediatrams, vaikų neurologams, vaikų psichiatrams) 2 savaitės.
 • Ankstyva raidos sutrikimų diagnostika (pediatrams, vaiku neurologams) 1 savaitė.
 • Vaikų raidos sutrikimų diagnostika ir reabilitacija (psichologams, logopedams, kineziterapeutams, socialiniams darbuotojams) 2 savaitės[1].

Šaltiniai redaguoti