Vicemeras (lot. vice + maīor 'didesnis') – daugelyje valstybių politikas, atliekantis realias arba simbolines vykdomosios valdžios vadovo pavaduotojo funkcijas savivaldos objekte, dažniausiai miesto ar rajono savivaldybėje. Tiek pareigų pavadinimas, tiek funkcijos skirtingose šalyse labai skiriasi. Lietuvoje priklausomai nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse gali būti paskiriamas vienas ar keli vicemerai.

Nuorodos redaguoti