Užsieniečio pasas

Užsieniečio pasas – asmens dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir kitos šalies pilietybę bei suteikiantis teisę išvykti iš išdavimo šalies ir grįžti į šią šalį leidimo gyventi išdavimo šalyje laikotarpiu.

Užsieniečio pasas išduotas Lietuvoje

Lietuvoje redaguoti

Užsieniečio pasas išduodamas tuomet, kai užsienietis iš savo kilmės valstybės kompetentingų įstaigų negali gauti naujo savo valstybės kelionės dokumento vietoj turėto, kuris yra pamestas, sunaikintas ar negaliojantis, taip pat, kai užsienietis gauna leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių.

Užsieniečio pase gali būti nurodyta, kad yra apribotas vykimo į užsienį dažnumas, ir išvardintos valstybės, kuriose draudžiama lankytis.

Nuorodos redaguoti