Tropas (muzika)

Tropas – trumpa liturginė daina. Atsirado pritaikius tekstą prie melodijos, dainuojant liturgines dainas.

Tropas atsirado VIII a.-IX a. Graikijoje. Pradžioje tropai buvo rašomi proza, o vėliau hegzametru arba garsais, ilgesniais už raidę, bet trumpesniais už žodį. Apie XI a. į tropus įvestas ritmas.

Seniausias lenkiškas tropas yra Velykos (lenkiškaiWielkanoc, Chrystus s martwych wstał je – „Kristus prisikėlė“). Tai yra pirmasis lenkiškas užrašas, rastas „Plocko Graduale“ nuo XIV a.