Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas) – bet kuris ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė), galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Ši sąvoka taikoma gamintojams, platintojams, importuotojams, montuotojams, paslaugų organizacijoms ir panašiai.

Tiekėjų atliekamos užduotys

redaguoti
  • derybos ir sutarčių dėl įrenginių, žaliavų, produkcijos ir atsargų pirkimo pramonės įmonėms, komunalinėms įmonėms, valstybiniams padaliniams ir kitoms įstaigoms bei prekių pirkimo perpardavimo tikslams, sudarymas;
  • informacijos apie poreikius ir turimas atsargas gavimas ir įsigyjamų prekių kiekybės ir kokybės, kainos, pristatymo terminų ir kitų sutarties sąlygų nustatymas;
  • panašių užduočių atlikimas;
  • vadovavimas kitiems darbuotojams.

Tiekėjų pareigos

redaguoti
  • tiekėjai užtikrina produktų, procesų ir paslaugų atitiktį.
  • tiekėjai deklaruoja, kad produktai, procesai ar paslaugos atitinka dokumentuose, į kuriuos pateiktos nuorodos deklaracijoje, nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas privalo nuosekliai vykdyti sutartį, pristatyti prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti bei atlikti kitus darbus, numatytus sutartyje ir techninėse specifikacijose, įskaitant prekių defektų šalinimą. Tiekėjas taip pat pasirūpina visa būtina įranga, darbų priežiūra ir darbo jėga, reikalinga sutarties vykdymui.

Tiekėjas turi vykdyti perkančiosios organizacijos teisėtus nurodymus, susijusius su sutarties vykdymu.

Tiekėjas laikosi visų šalyje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai, jų pavaldiniai ir vietoje samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja perkančiajai organizacijai nuostolių atlyginimą, jei tiekėjas, jo darbuotojai ar jų pavaldiniai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

Sutarties vykdymo metu tiekėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško perkančiosios organizacijos leidimo tiekėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

Jei tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už sutarties nuostatų vykdymą pagal šalies įstatymus ir kitus teisės aktus. Tiekėjas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su perkančiąja organizacija. Jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu.