Tiberiados bendruomenė

Tiberiados bendruomenė – vyrų ir moterų vienuolija, kurią 1979 metais Lavaux-Sainte-Anne kaimelyje, Belgijos pietuose įkūrė brolis Morkus. Tiberiados bendruomenės įsikūrusios ir Lietuvoje (Baltriškių kaime, Zarasų raj.) bei Konge.

Tiberiados bendruomenė Baltriškėse

Bendruomenės dvasingumas kilo iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Teresės iš Lisieux mokymų. Bendruomenės gyvenime svarbiausia malda, broliškos meilės puoselėjimo ir jaunimo bei šeimų katalikiškas ugdymas. Broliai ir seserys reguliariai keliauja po kaimus, mokyklas ir parapijas, lanko šeimas. Bendruomenės tikslas – dovanoti Bažnyčiai šventų šeimų. Bendruomenės iniciatyva keliuose Belgijos, Lietuvos ir Latvijos miestuose įsikūrusios Šv. Damijono maldos grupės – vieną kartą per savaitę susirenkantys melstis jaunuoliai.

Tiberiados brolių ir seserų 2007 m. iš viso buvo 25. Keturi broliai gyvena Lietuvoje, Baltriškių kaime, keturi – Konge. Visos (šešios) Tiberiados bendruomenės seserys gyvena Belgijoje.

Tiberiados bendruomenės pavadinimas kilęs iš Palestinoje, Genezarete esančio ežero pavadinimo Tiberiada. Šį pavadinimą įkūrėjas pasirinko įkvėptas ištraukos iš Naujojo Testamento, Evangelijos pagal Matą apie Petro ėjimą vandeniu (Mt 14,28).

Nuorodos

redaguoti