Teismo pranešimas

Teismo pranešimas - asmens informavimas apie teismo procesą, posėdžius; pranešimas. Forma rašytinė.

Dalyvaujantiems byloje asmenims teismo pranešimais Lietuvoje pranešama apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo laiką ir vietą. Dalyvaujančiam byloje asmeniui tinkamai įteikus teismo šaukimą, apie kitus teismo posėdžius pranešama pranešimais (LR CPK 133 str. 1 d.).

Dalyvaujantiems byloje asmenims pranešimas turi būti įteiktas LR CPK 117–132 straipsniuose nustatyta tvarka ir tokiais terminais, kad jie turėtų pakankamai laiko nustatytu laiku atvykti į teismą ir pasirengti bylai.

Rašytinio proceso atveju teismas apie procesinių dokumentų priėmimo laiką ir vietą dalyvaujančius byloje asmenis informuoja pranešimais, išskyrus atvejus, kai LR CPK nenumato tokio informavimo.

Pranešime turi būti nurodoma (LR CPK 134 str.):

  • adresato pavadinimas;
  • teismo pavadinimas ir sudėtis, tikslus adresas;
  • teismo posėdžio ar atskiro procesinio veiksmo atlikimo vieta ir laikas;
  • bylos, apie kurią adresatas informuojamas, pavadinimas;
  • informuojamojo procesinė padėtis;
  • pasiūlymas dalyvaujantiems byloje asmenims, kad šie pateiktų visus turimus įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus;
  • kad asmuo, priėmęs šaukimą, kai adresato nebuvo, privalo esant pirmai galimybei įteikti jį adresatui;
  • neatvykimo pasekmės.[1]

Šaltiniai

redaguoti