Tautos balsas (Kaunas)

Tautos balsas – tautiškas radikalios minties ir politikos laikraštis, ėjęs 19321934 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leistas dukart per mėnesį. Leido ir redagavo Jonas Karutis. Spausdino „Žaibo“ spaustuvė Kaune. Išėjo 27 numeriai.

Svarstė Klaipėdos krašto problemas, lietuvybės išsaugojimo, valstybingumo stiprinimo ir kitus klausimus. Bendradarbiavo E. Balys, K. Gedvilas, J. Gintautas, K. Kaukas, Algirdas Sliesoraitis, Augustinas Voldemaras ir kt.

Atsakingasis redaktorius K. Kalvaitis. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 507 psl.

Nuorodos redaguoti