Sufozija

Sufozija (lot. suffossio 'pasirausimas') – uolienų smulkių mineralinių dalelių ir tirpių medžiagų išplovimas filtruojantis vandeniui.

Sufozija skirstoma į cheminę (išplaunamos tirpios medžiagos) ir mechaninę (išnešamos mineralinės dalelės). Dėl mechaninės sufozijos suyra uolienų mikroagregatinė struktūra, nuslūgsta sluoksniai, žemės paviršiuje atsiranda įdubimų. Dėl sufozijos būna nuošliaužų. Nuo sufozijos saugomasi barjerais (iš keleto skirtingo rupumo smėlio sluoksnių) – vadinamais atbuliniais filtrais.