Soter (gr. ΣΟΤΗΡ – Soteras) – religijos mokslo laikraštis, žurnalas, leistas 19241939 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto teologijos skyrius. Ėjo vieną – du, nuo 1931 m. – du kartus per metus. Spausdino Spindulio spaustuvė, vėliau Šviesos spaustuvė, Vilties spaustuvė Kaune. Išėjo 28 numeriai.

Spausdino straipsnius, monografijas religijos, istorijos klausimais, nagrinėjo teologijos mokslo problemas.

Bendradarbiavo Teodoras Brazys, Ignas Česaitis, Blažiejus Česnys, Juozas Eretas, Jonas Grinius, Aleksandras Grigaitis, Zenonas Ivinskis, Adomas Jakštas, Henrikas Klovas, Ignas Končius, Steponas Kolupaila, Mečislovas Reinys, Juozapas Jonas Skvireckas, Petras Smilgys, Stasys Šalkauskis ir kt.

Redagavo Pranas Dovydaitis, Petras Malakauskis. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 458 psl.

Nuorodos

redaguoti