Skuodo rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Skuodo rajono savivaldybės tarybaSkuodo rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindas

redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 25 sumažintas Skuodo rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai

redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos

redaguoti
Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 3261 9
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 1887 5
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 1747 5
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 1060 3
12 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) 669 2
16 Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) 617 1

Tarybos nariai

redaguoti
Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Vytautas Vasiliauskas TSLK 1
Stepas Dokšus TSLK 2
Feliksas Liaučys TSLK 3
Viktoras Kalvaitis TSLK 4
Viktoras Česnauskas TSLK 5
Vytautas Mačiulis TSLK 6
Vaclovas Vaitkus TSLK 7 iki 1995 m. birželio 8 d.
Algerdas Rozga TSLK 8
Jadvyga Laureckienė TSLK 9 iki 1995 m. rugpjūčio 29 d.
Jonas Pliuškys TSLK 10 nuo 1995 m. birželio 8 d.
Tadas Poškys TSLK 11 nuo 1995 m. rugpjūčio 29 d.
Liudvikas Žukauskas LKDP 1
Danielius Piečius LKDP 2
Petras Šukys LKDP 3
Regina Šamonskienė LKDP 4
Andrius Petrauskas LKDP 5
Stanislovas Petkevičius LDDP 1
Vaclovas Mažrimas LDDP 2
Rimontas Bukauskas LDDP 3
Romualdas Aloyzas Kalvaitis LDDP 4
Bronius Černeckis LDDP 5
Vincas Jablonskis LVP 1
Edvardas Karečka LVP 2
Gunars Kadagis LVP 3
Juozas Šalčius LPKTS 1
Stasys Valančauskas LPKTS 2
Edmundas Untulis LTS 1

Rajono meru išrinktas Stepas Dokšus, jo pavaduotoju Petras Šukys. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Aloyzas Paulikas.

Nuorodos

redaguoti