Skautas (reikšmės)

Skautas gali reikšti:

  • Skautai – visuomeninis savanoriškas vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo judėjimas.
  • Lietuvos skautų sąjunga – seniausia skautų organizacija Lietuvoje, įkurta 1930 m., nepolitinė, ne pelno siekianti, savanoriška jaunimo organizacija.
  • Lietuvos skautija – visuomeninė, savanoriška, nepolitinė organizacija, įkurta 1996 m., didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje.
  • Lietuvių skautų sąjunga - išeivijoje veikianti lietuvių kilmės skautų organizacija.
  • Skautas – mėnesinis Lietuvos skautų asociacijos organas, Lietuvos skautų žurnalas, leistas 1922 m. gegužės 3 d. – 1923 m. vasario-kovo mėn. Kaune.
  • Skautas – lietuvių skautų ir skaučių mėnesinis laikraštis, pradėtas leisti 1949 m. Kanadoje.
  • Skautų aidas – Lietuvos skautų žurnalas, leidžiamas nuo 1923 m. kovo 15 d.
  • Lietuvos skautų spauda – periodiniai leidiniai, skirti skautams – vaikams ir jaunuoliams, organizuotiems pagal tam tikrą nemokyklinio auklėjimo sistemą.


Disambig.svg
Šiame nuorodiniame puslapyje pateikti straipsniai tokiais pačiais pavadinimais.
Jei čia patekote, paspaudęs(-usi) nuorodą kitame Vikipedijos straipsnyje, prašome, jei galite, pakeisti paspaustą nuorodą taip, kad ji tiesiogiai rodytų į Jūsų ketintą aplankyti straipsnį.