Skaičiaus kubas

Skaičiaus kubas - sandauga trijų dauginamųjų, kurių kiekvienas lygus tam skaičiui. Tai skaičiaus kėlimo trečiuoju laipsniu operacijos rezultatas (reikšmė)
Pvz.:

Pavadinimas grečiausiai kilęs nuo to, jog operacijos reikšmė lygi kubo, kurio kraštinė lygi a, tūriui.