Separatizmas

Politinis separatizmas – judėjimas, siekiantis tam tikrai teritorijai ar žmonių grupei suteikti suverenumą atskiriant juos nuo esančios valstybės.

Sociologijoje separatizmu kartais vadinama tautinių mažumų būsena, kai jos jų nariai renkasi nebendrauti su dauguma ir neperimti dominuojančios kultūros.