Senoji katalikų bažnyčia

(Nukreipta iš puslapio Senkatalikiai)

Senkatalikių bažnyčia – katalikiška, nuo Romos katalikų Bažnyčios nepriklausoma Bažnyčia. Katalikai, nepripažinę Pirmojo Vatikano susirinkimo nutarimų, buvo ekskomunikuoti, todėl įkūrė savo bendruomenes ir bažnyčias. Esminiai nesutarimai kilo dėl tokių dalykų, kaip popiežiaus neklystamumo dogma bei jo jurisdikcijos viršenybė.

Nuorodos redaguoti