Sakramentas

ritualinis veiksmas krikščionybėje

Sakramentas (lot. sacramentum – priesaika, įsipareigojimas) – ritualinis veiksmas krikščionybėje, turintis suteikti Dievo malonę. Apibrėždamos sakramento reikšmę, dalis konfesijų vadovaujasi Šv. Augustino mokymu – jis pastarąjį laikė asmens vidinės malonės išraiška, perduodama regimaisiais ženklais, kuriuos įsteigė Jėzus Kristus.[1][2][3][4]

Septyni Katalikų bažnyčios sakramentai

Katalikų, Husitų bei Senoji Katalikų bažnyčios pripažįsta septynis sakramentus – Krikštą, Atgailą (Sutaikinimą), Eucharistiją (Šventąją Komuniją), Sutvirtinimą, Santuoką, Šventimą ir Ligonių patepimą.[5][6] Tuo tarpu Rytų konfesijos, kurioms atstovauja Stačiatikių, Senovės Rytų Stačiatikių bei Rytų Katalikų bažnyčios irgi tiki, kad yra septyni pagrindiniai sakramentai, tačiau juos vadina šventaisiais slėpiniais (gr. μυστήριον – 'paslaptis').[7] Daugelis protestantiškų konfesijų tepripažįsta du Kristaus įsteigtus sakramentus – Eucharistiją ir Krikštą. Liuteronų sakramentai apima šiuos du, kartais Išpažintis laikoma trečiuoju sakramentu. Pagal anglikonų ir metodistų mokymą, „Evangelijoje tėra du Kristaus, mūsų Viešpaties, skirti sakramentai – Krikštas ir Viešpaties vakarienė“, ir kad „tie penki įprastai vadinami sakramentais – Sutvirtinimas, Atgaila, Šventimas, Santuoka ir Ligonių patepimas – nėra laikytini Evangelijos sakramentais.“[8]

Sakramentų pripažinimas redaguoti

Konfesija Krikštas Sutvirtinimas Komunija Atgaila Santuoka Šventimas Ligonių patepimas Raugas[a] Kryžiaus ženklas
Katalikų Bažnyčia Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Ne Ne[b]
Stačiatikių Bažnyčia Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Ne Ne
Senovės Rytų Stačiatikių Bažnyčia Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Ne Ne
Sirų Stačiatikių Bažnyčia Taip Taip Taip Taip Ne Taip Ne Taip Taip
Husitų Bažnyčia Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Ne Ne
Moravų Bažnyčia Taip Taip Taip Ne Taip Taip Ne Ne Ne
Liuteronų Bažnyčia Taip Ne Taip Kartais Ne Ne Ne Ne Ne
Anglokatalikų Bažnyčia Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Ne Ne
Anglikonų Bažnyčia Taip Kartais[c] Taip Kartais Kartais Kartais Kartais Ne Ne
Evangelikų Anglikonų Bažnyčia Taip Ne Taip Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Metodistų Bažnyčia Taip Ne Taip Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Reformatų Bažnyčia Taip Ne Taip Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Irvingistų Bažnyčia Taip Ne Taip Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Mormonų Bažnyčia Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Ne Ne

Grupės redaguoti

Sakramentai skirstomi į 3 grupes:


Sakramentas Laikas Prasmė
Krikštas Gimimas Gimimas amžinajam gyvenimui
Eucharistija (Komunija) Išėjimas iš vaikystės (mokslų pradžia) Amžinasis maistas
Sutvirtinimas Paauglystė Šv. Dvasios dovanos naujam gyvenimui, sutvirtinimas misijai
Kunigystė, Santuoka Branda, darbo pradžia Įsipareigojimai Dievui, žmonėms ir sau
Ligonių patepimas Sunki liga, senatvė Viltis, palydėjimas į amžinajį gyvenimą
Atgaila (Susitaikymas) Kaltės suvokimas Išpažintis, sielos apvalymas

Pastabos redaguoti

 1. Šventasis Raugas – miltai, naudojami eucharistinės duonos gamyboje.
 2. Katalikų Bažnyčios Katekizmas (1992), 4 skyrius, 1 straipsnis. Citata: „Sakramentalai neteikia Šventosios Dvasios malonės taip, kaip sakramentai, bet su Bažnyčios malda jie paruošia mus priimti malonę ir skatina su ja bendradarbiauti.“
 3. Plačioji Anglikonų Bažnyčia ir dalis Aukštosios Anglikonų Bažnyčios pripažįsta Išpažintį, Santuoką, Sutvirtinimą, Šventimą (taip pat vadinamas Įšventinimu) ir Ligonių patepimą kaip „sakramentines apeigas“, kurios nėra sakramentas, bet yra dar svarbesnės, nei kitos apeigos.

Išnašos redaguoti

 1. The Junior Catechism of the Methodist Episcopal Church and the Methodist Episcopal Church, South [Metodistų episkopalinės bažnyčios katekizmas vaikams ir pietų metodistų episkopalinė bažnyčia] (anglų k.). Jennings and Graham. 1905, 26 psl. Citata: 87. Kas yra sakramentas? Sakramentas – tai Kristaus įsteigtas išorinis vidinės malonės ženklas (Rom 4,11)
 2. Lutheran Forum, Volumes 38–39 [Liuteronų forumas, 38–39 tomai] (anglų k.). 2004. 46 psl. Citata: Sakramentas – išorinis vidinės malonės ženklas.
 3. Lyden, John C.; Mazur, Eric Michael (2015-03-27). The Routledge Companion to Religion and Popular Culture [Routledžo religijos ir populiariosios kultūros palydovas] (anglų k.). Routledge. 180 psl. ISBN 9781317531067. Citata: Augustinas sakramentą apibrėžia kaip „išorinį vidinės malonės ženklą.
 4. „Catechism of the Catholic Church, 1131.“ [Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1131] (anglų k.). www.vatican.va. Nuoroda tikrinta 2020-01-04.
 5. Journal of the Moscow Patriarchate [Maskvos patriarchato žurnalas] (anglų k.). 1977, psl. 67. Citata: Čekoslovakų Husitų Bažnyčia pripažįsta septynis sakramentus.
 6. Melton, J. Gordon; Baumann, Martin (2010-09-21). Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, 2nd Edition [Pasaulio religijos: išsami tikėjimų ir apeigų enciklopedija, 2 leidimas] (anglų k.). ABC-CLIO. psl. 2137. ISBN 9781598842043. Citata: Senoji katalikų bažnyčia priima septynis sakramentus – išganymo tarpininkus.
 7. „Understanding the Sacraments of the Orthodox Church - Introduction to Orthodoxy Articles - Greek Orthodox Archdiocese of America.“ [Stačiatikių bažnyčios sakramentų supratimas – Ortodoksijos straipsnių įvadas – Amerikos graikų ortodoksų arkivyskupija] (anglų k.). www.goarch.org. Nuoroda tikrinta 2020-01-04.
 8. „Of the Sacraments“ [Apie sakramentus] (anglų k.). Confessing Anglicans. Nuoroda tikrinta 2024-01-26.