SM-320

tarybinė šviesinė ir garsinė signalinė mina su tempiamojo veikimo sprogdikliu

SM-320 (rus. СМ-320, iš rus. сигнальная мина 'signalinė mina') – tarybinė šviesinė ir garsinė signalinė mina su tempiamojo veikimo sprogdikliu, statoma su atotampa. Suveikia kareiviui ar mašinai užkliuvus už vielinės atotampos, kuri ištraukia minos sprogdiklio kaištį. Šviesinis signalas (iššautos žvaigždutės) matomas iš toliau kaip 500 m. Naktį vietovė apie miną apšviečiama 50-70 m spinduliu.

Konstrukcija

redaguoti

Į minos komplektą įeina pati mina, sprogdiklis MUV (arba MUV-2, MUV-3, MUV-4) su P pavidalo kaiščiu, vielinė atotampa su karabinu, medinis kuoliukas. Minos korpusas yra metalinė tūtelė, kurios viduje yra degtuvo blokas ir šviesinių bei garsinių signalų blokai.

Savilikvidatoriaus neturi. Neturi įtaisų, trukdančių išminuoti, tačiau dėl didelio naudojamo sprogdiklio MUV jautrumo išminavimo galimybė menka.

Mina statoma rankomis, paprastai įgilinama į gruntą. Jei gruntas tam netinka, mina pririšama prie į gruntą įkalamo kuoliuko arba prie vietovėje jau esančio daikto (medžio, stulpo ir pan.).

Veikimas

redaguoti

Kareiviui užkliuvus už atotampos ištraukiamas sprogdiklio MUV kaištis, dėl ko spyruoklės varomas išsilaisvinęs skiltuvas smogia į padegamąją kapsulę. Liepsnos pluoštas sprogdiklio įvorės kanalu padega išmetamąjį užtaisą. Šiam degant susidarančios parako dujos išmuša laukan padegimo bloką su sprogdikliu ir padega garsinio bloko užtaisus.

Degant garsinio bloko užtaisui generuojamas stiprus šaižus švilpimas, girdimas ir už 500 m. Užtaisas dega 8-10 sekundžių.

Baigiant degti garsinio bloko užtaisui jo degimo liepsna padega pirmosios žvaigždutės kartoninį kamštį (diską), o po 0,1-0,3 sekundžių ir pirmąją žvaigždutę. Pro žvaigždutės kanalą liepsna pasiekia pirmosios žvaigždutės išmetamąjį užtaisą. Šiam suveikus į 5-15 m aukštį iššaunama pirmoji žvaigždutė, o užtaiso liepsna padega antrosios žvaigždutės kartoninį diską. Po 0,1-0,3 s iššaunamą antroji žvaigždutė, ciklas kartojasi.

Paeiliui iššaunamos visos 13-15 žvaigždučių, tai trunka apie 10-12 s.

Techninės taktinės charakteristikos

redaguoti
Charakteristika vertė
korpusas plieninis
masė 0,4 kg
skersmuo 2,5 cm
korpuso aukštis 27,8 cm
atotampos ilgis neribotas
atotampos sprogdiklio jautris 1-17 kg
garsinio signalo trukmė 8-10 s
garsinio signalo girdimumas iki 500 m
šviečiamųjų žvaigždučių skaičius 12-15
šviesinio signalo veikimo trukmė 10-12 s
šviečiamųjų žvaigždučių iššovimo aukštis 5-15 m

Nuorodos

redaguoti

Išvaizda: