Sėklininkystė – žemės ūkio mokslo ir gamybos sritis, kurios paskirtis aprūpinti žemės naudotojus kokybiška dauginamąja medžiaga.[1] Sėklininkystė yra tiesiogiai susijusi su selekcija. Sertifikuotą sėklą išaugina, paruošia ir pateikia į rinką augalų dauginamosios medžiagos tiekėjai – sėklos augintojai.

Sėklos eksponuojamos 2019 m. žemės ūkio biologinės įvairovės mugėje, Nepale

Lietuvoje sėklininkystę reglamentuoja Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas.[2] ir Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymas[3]

Šaltiniai redaguoti

  1. „Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas = Dictionary of agricultural terms for plant breeding and seed production = Словарь терминов по селекции и семеноводству сельскохозяйственных растений / A. Sliesaravičius, J. Lazauskas, V. Stanys, St. Keinys, G. Klimovienė“. Inforastras. 2010. {{cite web}}: Trūksta arba tuščias parametras |url= (pagalba)
  2. „Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas“. Valstybės žinios. 2001.
  3. „Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymas“. Valstybės žinios. 2001.