Sąrašas:Lietuvos kamanės

Lietuvoje aptikta 31 kamanių rūšis.[1] Tačiau kamanių gentyje yra labai plačiai paplitusios morfologinės rūšies variacijos, todėl išskirta daugybė porūšių ir varietetų, dėl kurių rango vyksta diskusijos. Taip pat kai kurios kamanių rūšys (pvz keturspalvė gegutkamanė Bombus quadricolor) nors ir Lietuvos teritorijoje neaptiktos, tačiau manoma, jog galėtų gyventi ir yra ieškotinos. Tad tikslaus kamanių rūšių skaičiaus Lietuvoje pasakyti beveik neįmanoma.

TaksonomijaKeisti

Skirstymas į pogentes sudarytas remiantis 2008 m. P. Viljamso (Paul H. Williams) filogenetiniais tyrimais.[2]

Seniau kamanių tribai (Bombini) buvo priskiriamos dvi gentys: tikrosios kamanės (Bombus s.str.) ir gegutkamanės (Psithyrus s.str.). Tačiau vėliau, įrodžius jų morfologinių požymių panašumą, šias gentis buvo pasiūlyta jungti į vieną gentį (Bombus s.lat.). Šį pakeitimą pasiūlė P. Viljamsas 1991 m.

SąrašasKeisti

Gentis: Kamanės (Bombus)
Pogentė: Bombias
  Didžiaakė kamanė Bombus confusus (Schenck, 1859) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą.
Pogentė: Bombus s. str.
Siaurajuostė kamanė Bombus cryptarum (Fabricius, 1775) Kai kurie autoriai siaurajuostę kamanę laiko šilinės kamanės porūšiu.
  Šilinė kamanė Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)
  Plačiajuostė kamanė Bombus magnus (Vogt, 1911) Kai kurie autoriai plačiajuostę kamanę laiko šilinės kamanės porūšiu.
  Žeminė kamanė Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)
Pogentė: Cullumanobombus
Rytinė kamanė Bombus semenoviellus (Skorikov, 1910) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą.
Pogentė: Kallobombus
  Pievinė kamanė Bombus soroeensis (Fabricius, 1777)
Pogentė: Megabombus
  Sodinė kamanė Bombus hortorum (Linnaeus, 1761)
  Tamsiajuostė kamanė Bombus ruderatus (Fabricius, 1775)
Pogentė: Melanobombus
  Akmeninė kamanė Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)
Pogentė: Gegutkamanės (Psithyrus)
  Sodinė gegutkamanė Bombus barbutellus (Kirby, 1802)
  Šilinė gegutkamanė Bombus bohemicus (Seidl, 1837)
  Geltonoji gegutkamanė Bombus campestris (Panzer, 1801)
Norveginė gegutkamanė Bombus norvegicus (Sparre-Schneider, 1918)
  Juodoji gegutkamanė Bombus rupestris (Fabricius, 1793)
  Miškinė gegutkamanė Bombus sylvestris (Lepeletier, 1832)
  Puošnioji gegutkamanė Bombus vestalis (Geoffroy, 1785)
Pogentė: Pyrobombus
  Medinė kamanė Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758)
  Viržinė kamanė Bombus jonellus (Kirby, 1802)
  Miškinė kamanė Bombus pratorum (Linnaeus, 1761)
Pogentė: Subterraneobombus
  Puošnioji kamanė Bombus distinguendus (Morawitz, 1869)
  Juostuotoji kamanė Bombus subterraneus (Linnaeus, 1758)
Pogentė: Thoracobombus
  Įvairiaspalvė kamanė Bombus humilis (Illiger, 1806)
Geltonoji kamanė Bombus laesus (Morawitz, 1875) Lietuvoje aptiktas porūšis B. laesus maculidorsis.
Samaninė kamanė Bombus muscorum (Linnaeus, 1758)
  Rudoji kamanė Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)
Stepinė kamanė Bombus pomorum (Panzer, 1805) Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą.
  Rudakojė kamanė Bombus ruderarius (Müller, 1776)
  Juodajuostė kamanė Bombus schrencki (Morawitz, 1881)
  Pilkšvoji kamanė Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761)
  Žiloji kamanė Bombus veteranus (Fabricius, 1793)


ŠaltiniaiKeisti

  1. Vytautas Tamutis, Justinas Straigis, Algirdas Amšiejus. Kamanės, Kaunas: „Lututė“, 2010. psl. 13. ISBN 978-9955-37-102-1
  2. „Species world-wide listed by old and new subgenera“. The Natural History Museum. 


Lietuviški vardynai ir sąrašai
Lietuvos raudonoji knyga

Vardynai: Augalų (Iliustruotas Lietuvos augalų genčių vardynas) | Grybų | Paukščių | Žuvų
Sąrašai: Lietuvos žuvys | Lietuvos varliagyviai | Lietuvos ropliai | Lietuvos paukščiai | Lietuvos žvirbliniai paukščiai | Lietuvos žinduoliai | Lietuvos šikšnosparniai
Lietuvos dieniniai drugiai | Lietuvos žirgeliai | Lietuvos tiesiasparniai | Lietuvos kamanės
Lietuvos vabalai:
  auksavabaliai (Cetonidae) | blizgiavabaliai (Buprestidae) | lapgraužiai (Chrysomelidae) | sprakšiai (Elateridae) | ūsuočiai (Cerambycidae) | maitvabaliai (Silphidae)  
žygiai (Carabidae)
| juodvabaliai (Tenebrionidae) | minkštavabaliai (Cantharidae) | Boružės (Coccinellidae)