Ramūnas Tilvikas (1946 m. spalio 25 d. Upynos k., Šilalės r.), choro ir orkestro dirigentas, pedagogas.

Biografija redaguoti

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš senelio vargonininko Antano Tilviko ir tėvo, muzikos mokytojo, Vytauto Tilviko. Mokydamasis Stulgių septynmetėje mokykloje akordeonu grojo tėvo vadovaujamame orkestrėlyje ir kaimo kapeloje. 19591964 Šiaulių muzikos mokykloje mokėsi groti birbyne (dėst. P. Juodelė ir J. Pipiras) bei choro dirigavimo (dėst. O. Biržytė ir V. Žvirblis). Mokydamasis grojo estradiniuose ansambliuose, vadovavo vokaliniams ansambliams, buvo „Elnio“ fabriko vyrų choro chormeisteris. 19641970 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (vyr. dėst. H. Perelšteino klasė). Studijuodamas dirbo Mokytojų namų berniukų choro „Ąžuoliukas" chormeisteriu, konservatorijos ir mokytojų namų koncertmeisteriu, vadovavo vokaliniams ansambliams, akompanavo chorams ir vokaliniams ansambliams.

Nuo 1970 Kauno valstybinio muzikinio teatro chormeisteris, nuo 1972 vyr. chormeisteris ir dirigentų asistentas, dirigavo operečių spektaklius, buvo J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos sceninio parengimo dėstytojas ir koncertmeisteris. 1974 tobulinosi chormeisterių kvalifikacijos kursuose Maskvos Didžiajame teatre (vadovas vyr. chormeisteris prof. A. Ribnovas), 19801981 stažavo Vokietijoje – Berlyne, Dresdene, Weimare ir Leipzige, gilinosi į chorinį, operinį ir simfoninį dirigavimą (vadovai prof. R. Reuteris, R. Renteris, K. Masuras, J. Wilertas, O. Kochas), dalyvavo tarptautiniame dirigentų seminare Weimare.

19751980 Kauno mėsos kombinato vyrų choro vadovas – surengė koncertų, konkursuose pelnė prizinių vietų. 19751977 Kauno politechnikos instituto vyrų choro chormeisteris, 19781979 Kauno „Inkaro“ kombinato dainų ir šokių liaudies ansamblio meno vadovas ir dirigentas. 19781985 Kauno šokių ansamblio „Rasa“ vokalinės grupės vadovas. Ansamblis – daugelio respublikinių konkursų laureatas, koncertavo Rusijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir kitur. Keletą metų vadovavo Kauno mokytojų namų moterų vokaliniam ansambliui. 19831984 Kauno politechnikos instituto mišriojo choro „Jaunystė“ meno vadovas ir dirigentas, surengė išvyką į Šiaurės ir Pietų Vietnamą, parengė Baltijos respublikų studentų dainų šventei „Gaudeamus-84" Taline. 19851991 Lietuvos operos ir baleto teatro chormeisteris: gastroliavo Maskvoje ir Varšuvoje.

1991–2016 m. Kauno muzikinio teatro vyr. chormeisteris ir dirigentas, dirigavo operečių ir operų spektaklius, parengė 70 įvairių muzikinių veikalų chorines scenas.

R. Tilvikas – 1975 respublikinės dainų šventės konsultantas Lazdijų rajonui, Kauno miesto dainų švenčių dirigentas, chorvedžių tarybos narys, meno mėgėjų įvairių kolektyvų apžiūrų ir chorų konkursų žiuri narys.

Šaltiniai redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.