Rūmasaukštaičių gyvenamasis namas. Sudaro tokios patalpos: priemenė, gryčia, kamara, seklyčia (stancija) ir kaminas.

Rūmas
Rūmo vidus

Tokie išvystyto plano pastatai su kryžma ir mėsos rūkymo kaminu buvo statomi iki XIX a. pab. Kupiškio raj.