Prokonsulassenovės Romos promagistratas, tarnybą pabaigęs konsulas, vieneriems metams gavęs valdyti provinciją.[1] Teisę gauti valdyti provinciją pasibaigus konsulavimo laikui turėdavo visi konsulai.

Scipionas Afrikietis

Prokonsulai turėdavo teisę skirti savo provincijoje legatus bei žemesnius promagistratus.[1]

Imperijos laikotarpiu didžiuma prokonsulo teisių atiteko imperatoriui. Nors konsulai tebegaudavo valdyti provincijas, realių politinių galių jie nebeturėdavo. Šis titulas egzistavo bent iki V a. pradžios, tačiau jau tik dalyje provincijų: Mažojoje Azijoje ir Graikijoje bei galbūt keliose kitose Rytų Romos imperijoje. Vakarų Romos imperijoje prokonsulo titulas išliko tik Afrikos provincijoje. Kitose būdavo kitokias pareigas ir titulus (dažniausiai – mažiau prestižinius) turintys valdytojai.

Šaltiniai

redaguoti