Būtiniausios prekės

(Nukreipta iš puslapio Pirmojo būtinumo prekės)

Būtiniausios prekės arba pirmojo būtinumo prekės – prekės, būtiniausios gyvenimui.

Priskiriamos tokios prekių rūšys, kaip maistas, drabužiai, šildymas, transportas. Tokios prekių rūšis dažniausiai neturi substitutų. Augant ar krentant jų kainoms jų paklausa nesikeičia ar keičiasi mažai.