Pirminis dokumentas

Pirminis dokumentas – buhalterinis dokumentas, kuris sudaromas vykdant ūkines operacijas ir yra pirmas liudijimas apie įvykusį faktą.

Jis patvirtiną atliktą operaciją ir turi juridinę galią, nustato atsakomybę atskirų vykdytojų už atliktas operacijas. Prie pirminių dokumentų priskiriama: sąskaitos faktūros, pajamų orderius, išlaidų orderius, reikalavimus, perdavimo aktus. Visi pirminiai dokumentai turi turėti visus teisės aktais numatytus rekvizitus.